Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-28

06 juli 2014 15:52 uur

Gemeente Druten.

Informatieavond Het Hoefijzer en reconstructie riolering Buurmeesterstraat, Genechtstraat en Citatiestraat
Gemeente Druten – Thu, 03 Jul 2014 16:11:00 Z
In het najaar start de gemeente Druten met reconstructiewerkzaamheden aan de riolering in een aantal straten rondom de bouwlocatie van Het Hoefijzer. Standvast Wonen realiseert op deze locatie 45 sociale huurappartementen. De gemeente en Standvast Wonen organiseren een gezamenlijke informatieavond om direct omwonenden te informeren over het plan én de rioleringswerkzaamheden.

Gemeente Eersel.

Informatieavond project “Rioolvervanging Nieuwstraat”, te Eersel
Gemeente Eersel – Wed, 02 Jul 2014 12:34:00 Z
Op donderdag 10 juli 2014 organiseert de gemeente Eersel een informatieavond over de werkzaamheden, met betrekking tot het riool aan de Nieuwstraat te Eersel. De bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats in Cultuur Centrum De Muzenval, Dijk 7 te Eersel. In het kader van plan ‘Vervanging rioleringen 2014’ wordt de riolering tussen de Willibrorduslaan en de Kuilenhurk vervangen. Verder legt de gemeente een regenwaterriool aan en koppelen we het verharde (weg)oppervlak af.

Gemeente Korendijk.

Afvalwater van Goudswaard voortaan naar Hellevoetsluis
Gemeente Korendijk – Wed, 02 Jul 2014 16:14:00 Z
19 juni 2014 is het transportsysteem officieel in gebruik genomen. Heemraad Van Hulst (Hollandse Delta) en de wethouders Boogaard (Korendijk), Beetstra (Bernisse) en Van Lith (Hellevoetsluis) stelden met een symbolische handeling de 14 kilometer lange nieuwe afvalwatertransportleiding in werking.

Gemeente Middelburg.

Afronding werkzaamheden Noordweg
Gemeente Middelburg – Wed, 02 Jul 2014 13:03:00 Z
Op dinsdag 1 juli om 14.00 uur duwden wethouders Chris Simons en Johan Aalberts met een ouderwetse stoomwals symbolisch het asfalt aan van de Noordweg in Sint Laurens. Hiermee wordt aangegeven dat de aannemer de werkzaamheden aan de weg afsluit. In het najaar, als de weg verder is aangekleed met groen, zal er nog een officiële openingshandeling plaatsvinden.

Gemeente Sluis.

Informatie project rioleringswerken Sportlaan / Parklaan en inrichting park Parklaan te Breskens
Gemeente Sluis – Wed, 02 Jul 2014 12:10:00 Z
Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de riolering in de Sportlaan en Parklaan zijn in de straten Prins Bernhardlaan, Parklaan, Sportlaan, Vijverlaan, Evertsenlaan en Admiraal de Ruyterlaan, de waterdistributieleiding vervangen, en incidenteel de gasdistributieleiding.   Inmiddels is een start gemaakt met de aanleg van de waterpartijen in het park aan de Sportlaan, hetgeen tot en met 25 juli 2014 (week 30) duurt.

Gemeente Veghel.

Werkzaamheden aan riool in Bloemenwijk
Gemeente Veghel – Thu, 03 Jul 2014 16:58:00 Z
De riolering in de Bloemenwijk voldoet niet meer aan de technische eisen die worden gesteld aan riolering. Daarom zal de riolering in de Bloemenwijk (zie projectgrens) worden vervangen. Dat kan niet zonder dat de openbare ruimte wordt opengebroken. De wegen en openbare ruimte blijven in de nieuwe situatie hetzelfde, waarbij we op een aantal plaatsen verbeteringen proberen aan te brengen. Zo kijken we bijvoorbeeld of er op sommige plekken extra parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.

Waterschappen.

Schoon water voor de toekomst is drijfveer van elke teler
GroentenNieuws – Wed, 02 Jul 2014 11:10:00 Z
Medio mei werd bij Pippel Lisianthus in Brakel in de Bommelerwaard een lysimeterbak geplaatst. Samen met vochtsensoren maakt dit instrument mogelijk om de watergift te optimaliseren en de emissie naar het drainagestelsel te minimaliseren. Daarnaast heeft ondernemer Jan Pippel al geïnvesteerd in methodes om het drainwater op te vangen en te hergebruiken. “Schoon water voor de toekomst en die van onze kinderen is mijn belangrijkste drijfveer, maar dat geldt voor elke teler.

Wateroverlast zorgt in het Limburgse Beek voor ophef
Waterforum – Wed, 02 Jul 2014 11:59:00 Z
Debeelden uit Beek liegen er niet om. De wateroverlast in het dorp was serieus. De gemeente en het waterschap onderzoeken op dit moment wat de oorzaak is geweest van de overstromingen. In een verklaring op de website zegt de gemeente het volgende: “Met een open Keutelbeek wordt de capaciteit voor het afvoeren van hemelwater vergroot. Het water wordt immers niet alleen via het riool afgevoerd, maar ook via de open Keutelbeek.

Dwangsom voor lozing mest terecht
Boerderij – Wed, 02 Jul 2014 12:58:00 Z
Den Haag – Het waterschap Aa en Maas heeft een varkenshouder in het Brabantse Zeeland terecht een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat een sloot bij het bedrijf verder vervuild zou raken met mest. Het waterschap trad in februari 2013 op tegen de varkenshouder, nadat was gebleken dat een aangrenzende sloot was vervuild met mest. Het waterschap dreigde met een dwangsom van €5.000, als de varkenshouder niet zou ophouden mest te lozen op de sloot.

Groen licht voor Energiefabriek waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen – Wed, 02 Jul 2014 14:49:00 Z
Kostenbesparing en terugdringen carbon footprint door innovatieve techniek. Wij maken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hengelo een Energiefabriek. Dit heeft het dagelijks bestuur op 1 juli besloten. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een thermische druk hydrolyse (TDH-)reactor. Met deze ‘snelkookpan voor zuiveringsslib’ produceert het waterschap meer biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit.

‘Waterschap maakt eenzijdige keuze’
Coevorden HuisAanHuis – Thu, 03 Jul 2014 17:39:00 Z
Schoonebeek – Wethouder René van der Weide is teleurgesteld over het besluit van waterschap Vechtstromen om de plannen voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep te herzien. Dat is een project dat al zeven jaar loopt en waarover de omgeving en de gemeente Emmen enthousiast is. Wethouder Van der Weide is verbaasd over deze, wat hij noemt, ‘eenzijdige keuze van het waterschap