Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-26

22 juni 2014 10:46 uur

Waterschappen.

Sloot wordt schoongemaakt na overstort rioolwater Velp
Waterschap Aa en Maas – Wed, 18 Jun 2014 16:39:00 Z
Gisteren is een lozing van rioolwater op een sloot aan de Tolschestraat in Velp, gemeente Grave, geconstateerd.De oorzaak van deze lozing was een storing in de pompen van het rioleringssysteem. Hierdoor is het rioolwater in de sloot terechtgekomen. Het rioolwater zorgt o.a. voor geuroverlast voor omliggende woningen.Rioolwater is schadelijk voor plant en dier. Waterschap Aa en Maas heeft de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om mogelijke milieuschade te bepreken.

Schultz en waterschappen akkoord over financiering nieuw waterbeleid
Omgevingsweb.nl – Wed, 18 Jun 2014 16:21:00 Z
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Peter Glas (Unie van Waterschappen) hebben vanmiddag een akkoord gesloten over de financiering van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Als het parlement akkoord gaat, worden de waterkeringen in Nederland vanaf 2017 getoetst aan nieuwe normen, waarbij niet alleen de kans op een overstroming meeweegt maar ook de gevolgen (slachtoffers en schade).

Breda doet mee aan tegengaan watertekort
BN DeStem – Wed, 18 Jun 2014 15:09:00 Z
BREDA – De gemeente Breda en het waterschap Brabantse Delta hebben samen met zeventien andere organisaties in Noord-Brabant en Limburg een verklaring getekend om de strijd aan te gaan met toenemende watertekorten. Met name de hoger gelegen zandgronden in Brabant en Limburg kennen nu al regelmatig perioden van watertekort. Door de klimaatverandering valt er weliswaar meer neerslag in korte tijd, maar nemen ook de periodes dat het langdurig droog is, toe.

Rijn en IJssel wijzigt maaionderhoud
Nieuwe Oogst – Sat, 21 Jun 2014 08:45:00 Z
zaterdag 21 juni 2014, 09.58 uur Waterschap Rijn en IJssel wijzigt dit jaar het maaionderhoud van sloten en beken. Dat doet het waterschap om kosten te besparen. Het waterschap voert vanaf 2014 minder maaisel af. Langs veel beken en sloten waar de onderhoudspaden eigendom zijn van het waterschap, blijft het maaisel voortaan liggen op het onderhoudspad. Op de kant Op enkele plaatsen is er geen onderhoudspad of is het pad niet in eigendom van het waterschap.

Dagelijks bestuur Vechtstromen ontvangt Zuiderzeeland
Waterschap Vechtstromen – Fri, 20 Jun 2014 16:06:00 Z
Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft het dagelijks bestuur van waterschap Zuiderzeeland ontvangen op 19 en 20 juni. Het bezoek van Zuiderzeeland past in de samenwerking die de beide waterschappen hebben, samen met de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden en Rijn en IJssel.