Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-25

15 juni 2014 18:28 uur

Gemeente Breda.

Mijlpaal watervoorziening hoge zandgronden
Gemeente Breda – Thu, 12 Jun 2014 20:45:00 Z
Gepubliceerd op 12 juni 2014 Op donderdag 12 juni ondertekenden 19 samenwerkende partijen in Zuid-Nederland, waaronder Gemeente Breda, een belangrijke intentieverklaring. Doel: het realiseren van een uitvoeringsprogramma  om de beschikbaarheid van voldoende schoon water grond- en oppervlaktewater in een belangrijk deel van Nederland voor langere termijn veilig te stellen. Hiermee gaan de partners gezamenlijk en structureel de strijd aan met toenemende watertekorten.

Gemeente Kerkrade.

Werkzaamhedenbericht Centrumplan Kerkrade 11 juni 2014
Gemeente Kerkrade – Fri, 13 Jun 2014 12:10:00 Z
Vervolg werkzaamheden nutsbedrijven Niersprinkstraat week 25 De nutsbedrijven moeten rondom het bouwplan kabels en leidingen vernieuwen, verleggen en aanpassen. Vooruitlopend op de uitvoering daarvan zijn in mei proefsleuven gegraven zodat inmiddels duidelijk is waar de bestaande kabels en leidingen precies liggen en waar plaats is voor de nieuwe.  Naast het vervangen van de kabels en leidingen zal aan de zijde van het bouwplan ook het riool in de Niersprinkstraat vervangen worden.

Gemeente Oldenzaal.

Eekboerstraat maandag 16 juni weer open
Gemeente Oldenzaal – Fri, 13 Jun 2014 15:45:00 Z
Na een lange periode van werkzaamheden is de Eekboerstraat vanaf maandag 16 juni weer geopend voor doorgaand verkeer. Ondergronds zijn de kabels en leidingen vernieuwd en verlegd. Er is een regenwaterriool aangelegd en de huisaansluitingen van het vuilwaterriool zijn vervangen. Bedrijven zijn afgekoppeld en het regenwater komt nu uit in de Stakenbeek. Het asfalt is vernieuwd en er zijn fietssuggestiestroken aangebracht. Daarnaast is over een grote lengte een voetpad aangelegd.

Gemeente Wijk bij Duurstede.

Schoonmaken en inspecteren van de hoofdriolering in de Horden en in de Noorderwaard
Gemeente Wijk Bij Duurstede – Fri, 13 Jun 2014 13:18:00 Z
Op maandag 23 juni a.s. wordt er een start gemaakt met het schoonmaken en inspecteren van de hoofdriolering in de Horden (ten noorden van de Hordenweg) en in de Noorderwaard (ten noorden van de Nieuweweg), in de kern van Wijk bij Duurstede. De straten zullen niet afgesloten worden, wel kan ter plaatse door de werkzaamheden voor korte tijd verkeershinder ontstaan.

Gemeente Zundert.

Kruispunt Leeuwerikstraat en Wernhoutseweg komende weken wegens aanleg rotonde afgesloten Gemeente Zundert – Fri, 13 Jun 2014 12:08:00 Z De Leeuwerikstraat tussen de Grote Heistraat en de Wernhoutseweg in Zundert is vanaf maandag 23 juni afgesloten vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de Wernhoutseweg. Het verkeer op de Wernhoutseweg ondervindt hier geen hinder van. Van maandag 7 juli tot en met vrijdag 1 augustus is ook de Wernhoutseweg afgesloten omdat dan het huidige kruispunt omgebouwd wordt tot rotonde.

Waterschappen.

Inloopavond Weerselerbeek
Waterschap Vechtstromen – Fri, 13 Jun 2014 01:20:00 Z
Waterschap Vechtstromen en gemeente Dinkelland nodigen u van harte uit voor een inloopavond Weerselerbeek in Weerselo op dinsdag 24 juni as. van 18.00-20.00 uur (vrije inloop) bij Mijande Wonen aan de Burgemeester Scholtensplein 1 in Weerselo (voormalig gemeentehuis). Het waterschap en de gemeente zijn bezig met de herinrichting van delen van de Weerselerbeek in Weerselo.

Rijnstrangen kiest voor meer samenwerking
Provincie Gelderland – Thu, 12 Jun 2014 19:15:00 Z
Een breed palet aan bestuurders pleit voor meer samenwerking in Rijnstrangen. De organisaties in de gebiedscommissies, gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland hebben hiertoe donderdag 5 juni in Babberich hun intentie uitgesproken. Rijnstrangen is het gebied van de oude riviertakken rond / tussen Zevenaar en Lobith. Een gebied met veel kansen en ontwikkelingen en waar veel te gebeuren staat.

Informatiebijeenkomst Essche Stroom 3 juli 2014
Waterschap De Dommel – Thu, 12 Jun 2014 18:56:00 Z
Publicatiedatum : 12 juni 2014Veel ideeën voor herinrichting Essche StroomDonderdag 3 juli aanstaande organiseert Waterschap De Dommel een tweede informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Essche Stroom bij Esch en bij de Ruiting. Alle inwoners van Esch en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van Ons Café aan de Leunisdijk 28 in Esch en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Mijlpaal watervoorziening hoge zandgronden
Waterschap De Dommel – Thu, 12 Jun 2014 18:56:00 Z
Publicatiedatum : 12 juni 2014Intentieverklaring partners: gezamenlijk investeren maatregelenpakket, cofinanciering RijkOp donderdag 12 juni ondertekenen 19 samenwerkende partijen* in Zuid-Nederland een belangrijke intentieverklaring. Doel: het realiseren van een uitvoeringsprogramma om de beschikbaarheid van voldoende schoon water grond- en oppervlaktewater in een belangrijk deel van Nederland voor langere termijn veilig te stellen.

21 juni open dag rioolwaterzuivering Driebergen
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Fri, 13 Jun 2014 13:24:00 Z
Altijd al willen weten hoe afvalwater wordt gezuiverd? Op zaterdag 21 juni is de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Driebergen open voor publiek. Tussen 11.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom voor een rondleiding, op de zuivering aan de Rijsenburgselaan 133 in Driebergen. Rondleiding Was draaien, onder de douche.

Kinderen onderzoeken water nieuw aangelegde Groesbeek
Gemeente Groesbeek – Fri, 13 Jun 2014 13:56:00 Z
In november 2013 zijn de gemeente Groesbeek en Waterschap Rivierenland gestart met de gedeeltelijke herinrichting van de watergang de Groesbeek, de beek waaraan de gemeente haar naam ontleent.  Op woensdag 18 juni a.s. tussen 10.00 en 12.30 uur wordt de Groesbeek officieel opgeleverd, samen met kinderen uit groep 5 en 6 van basisschool Op De Horst uit Groesbeek, bij camping ‘Bij ons’ (Cranenburgsestraat 178).

Ontwerp voor gebied Centrum Uiterwaard in Vechtpark Hardenberg gereed
Gemeente Hardenberg – Fri, 13 Jun 2014 16:29:00 Z
13 juni 2014 Het ontwerp voor het gebied Centrum Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg is gereed. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen presenteren het ontwerp op donderdagavond 19 juni tijdens een informatieavond in Theater de Voorveghter in Hardenberg. De avond begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. Het gebied Centrum Uiterwaard betreft de noordwestelijke oever van de Vecht bij Hardenberg, tussen de Europaweg en de Kellerlaan.