Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-24

08 juni 2014 08:05 uur

Gemeente Heemstede.

Thorbeckelaan e.o. dit najaar aangepakt
Gemeente Heemstede – Tue, 03 Jun 2014 10:10:00 Z
Dit najaar wordt volgens de huidige planning gestart met het vervangen van de riolering in de Thorbeckelaan en omgeving. Tegelijkertijd pakt de gemeente ook andere delen in het gebied aan. Daarbij gaat het onder meer om weginrichting, parkeren, het groen en een speellocatie. In april en mei lag het plan ter inzage. De reacties zijn inmiddels verwerkt in een aangepast plan.De commissie Ruimte bespreekt het plan op donderdag 12 juni.

Gemeente Hellevoetsluis.

Vuilwaterstation beschikbaar voor boten die Hellevoetsluis aandoen
Gemeente Hellevoetsluis – Tue, 03 Jun 2014 12:52:00 Z
Hiermee moet voorkomen worden dat vervuild water wordt geloosd in oppervlaktewater. Aangezien er tot nu toe onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de voorziening, worden bootbezitters opgeroepen om hun afvalwater hier gratis te komen lozen.

Gemeente Lingewaard.

Woensdag 11 juni is er een  inloopbijeenkomst aanleg riolering van Voortstraat – Loostraat Huissen. Maandag 16 juni wordt begonnen met het uitvoeren van rioolmaatregelen en de herinrichting  van het straatgedeelte Loostraat (vanaf kruising Kruigang) – Van Voorststraat (tot aan rotonde Stadswal). Het is een groot project dat in een kort tijdsbestek wordt uitgevoerd. Het streven is om het werk in september gereed te hebben. Woensdag 11 juni kunt u deelnemen aan de inloopbijeenkomst. Bron: Lingewaard nieuws 7 jun 2014.

Gemeente Schinnen.

Informatieavond rioolreconstructie Heisterbrug – Veeweg Schinnen
Gemeente Schinnen – Tue, 03 Jun 2014 12:16:00 Z
Op donderdag 5 juni a.s. vindt om 19:30 uur in Gasterij kasteel Terborgh een informatieavond plaats over de uitvoering van de rioolreconstructie in de Heisterbrug. De avond is bedoeld voor betrokken bewoners en overige belanghebbenden. Tijdens de avond geeft Wegenbouw Kurvers BV uit Heerlen een toelichting op de aanpak, planning en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Wethouder Hermans zal aanwezig zijn om samen met de medewerkers van de aannemer en de gemeente uw vragen te beantwoorden.

Gemeente Vianen.

Deze week werkt de aannemer  mogelijk ook enkele nachten aan de riolering op het Hazelaarplein te Vianen. De riolering ter hoogte van De Stadshof wordt in opdracht van de gemeente Vianenvervangen.  Deze werkzaamheden moeten voor de Pinksteren gereed zijn. De werkzaamheden aan de bestrating worden volgende week verricht. Vanwege de weersvoorspellingen verwacht de aannemer dat niet op alle reguliere werkdagen gewerkt kan worden. Om de planning te kunnen halen is bij wijze van uitzondering afgesproken dat ook buiten de reguliere arbeidstijden en zelfs ’s nachts verder aan de riolering gewerkt kan worden. De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. De gemeente vraagt hiervoor begrip. Bron: Kontakt 2 juni 2014.

Waterschappen.

Illegale lozingen in Putten opgespoord
Waterschap Vallei en Veluwe – Tue, 03 Jun 2014 14:44:00 Z
In de gemeente Putten zijn de afgelopen maanden twee bedrijven opgespoord die verdacht worden van illegale lozingen op het riool. Dit gebeurde met behulp van apparatuur die in het riool de samenstelling van het afvalwater meet. De meetresultaten worden rechtstreeks verzonden naar handhavers van het waterschap. Zij kunnen op deze wijze illegale lozingen op de riolering direct waarnemen.

Gemeente Etten-Leur en waterschap Brabantse Delta sluiten afvalwaterakkoord
Waterschap Brabantse Delta – Tue, 03 Jun 2014 14:17:00 Z
Publicatiedatum : 3 juni 2014Beter inzicht in de weg van het afvalwaterDe kwaliteit verhogen van de riolering en mogelijk lagere investeringen voor de inwoners van Etten-Leur voor de vernieuwing, aanleg en beheer van de riolering en afvalwaterzuivering. Dat is het doel van de samenwerking tussen de gemeente Etten-Leur en waterschap Brabantse Delta.

Vechtstromen ontvangt 700.000 euro subsidie voor droogtemaatregelen in Noordoost Twente
Waterschap Vechtstromen – Fri, 06 Jun 2014 17:05:00 Z
Afgelopen donderdag heeft Ineke Bakker, gedeputeerde van de provincie Overijssel symbolisch een subsidie van 700.000 euro overhandigd aan Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid vanwaterschap Vechtstromen, voor droogtebestrijding. Dit gebeurde in aanwezigheid van bestuurders en vertegenwoordigers van diverse organisaties tijdens een werkbezoek aan de Kuipersberg in Ootmarsum.