Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-22

25 mei 2014 06:45 uur

Gemeente Arnhem.

Hoe moet het van Kolplein er straks uitzien na de wijkvernieuwing?
Nieuws.nl – Rheden – Tue, 20 May 2014 19:00:00 Z
VELP – Maandag 26 mei tussen 18:00 en 21:00 uur, is er een inloopbijeenkomst op het van Kolplein in Velp-Zuid, omwonenden kunnen dan ideeën uitwisselen en suggesties doen rond de toekomstige inrichting van het van Kolplein en de Plancaravan is daarbij aanwezig.

Gemeente Bonaire.

Eindfase rioleringsproject Bonaire ingezet
Bonaire.nu – Tue, 20 May 2014 20:04:00 Z
Op korte termijn stelt het projectteam van het rioleringsproject het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in gebruik. De fase van het proefdraaien is met succes afgerond. Medewerkers van het rioleringsproject gaan vanaf 26 mei langs de huizen en bedrijven die zijn aangesloten op het openbare riool. Ze zetten een klep om waardoor het afvalwater niet langer naar de septic tank of beerput stroomt, maar het rioleringsstelsel in gaat.

Gemeente Druten.

Afsluiting Hogestraat voor de duur van 3 dagen i.v.m. de rioolreconstructie Ooievaarstraat
Gemeente Druten – Fri, 23 May 2014 13:31:00 Z
De rioolreconstructie Ooievaarstraat en een gedeelte van de Molenstraat is in volle gang. Op 26 mei a.s. starten we met “fase 4” waarbij de Hogestraat ter hoogte van de Ooievaarstraat voor 3 dagen tot en met 28 mei is afgesloten. In deze periode gaan we het nieuwe riool van de Ooievaarstraat aansluiten op het bestaande riool in de Hogestraat. Daarnaast wordt er een verhoogd plateau op de T-splitsing Hogestraat en de Ooievaarstraat aangebracht ter verduidelijking van de voorrangssituatie.

Gemeente Houten.

Reinigen en inspectie riolering
Gemeente Houten – Thu, 22 May 2014 15:34:00 Z
In de periode van maandag 2 juni tot en met 4 juli start de gemeente met het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering in een aantal wijken in Houten. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door reinigingsbedrijf Lohmann GmbH. In de week van 2 juni tot en met 13 juni vinden deze werkzaamheden plaats in de wijk De Landen en De Bouwen. En in de week van 16 juni tot en met 4 juli in De Stenen en de Muren.

Gemeente Neder-Betuwe.

Tijdelijke afsluiting De Diepert
Gemeente Neder-Betuwe – Tue, 20 May 2014 16:10:00 Z
De Diepert (Medel) is afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 23 mei 2014 20.00 uur t/m zaterdag 24 mei 2014 12.00 uur. Het gaat om het wegvak tussen de Meersteeg Echteld en De Biezenwei (Tiel). De tijdelijke afsluiting is i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid.

Gemeente Vianen.

Werkzaamheden riolering Hazelaarplein vanaf 2 juni 2014
Gemeente Vianen – Fri, 23 May 2014 13:31:00 Z
Sinds februari jl. zijn er ernstige problemen met de riolering aan de straat bij het Hazelaarplein. Voor de veiligheid is de weg sindsdien deels afgesloten. De situatie is erg complex. Daarom heeft de gemeente in overleg met verschillende partijen een plan van aanpak gemaakt, rekening houdend met het riool, de stand van het grondwater, de dijk en gebouwen in de nabijheid. Inmiddels is de aannemer begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor het herstel.

Waterschappen.

Waternet – Rioolwaterzuivering in Hilversum open voor publiek
Waternet – Sat, 24 May 2014 01:34:00 Z
Op zaterdag 24 mei is de zuivering van 10.00 – 16.00 uur open voor publiek. Tijdens de open dag is er van alles te zien en te doen. Kom ook Elk half uur zijn er rondleidingen en wordt uitgelegd hoe de zuivering werkt. Ook aan kinderen is gedacht. Zo is er een springkussen, een tekentafel en kunnen er zuiveringsproefjes worden gedaan. Dag van de bouw De open dag valt samen met de landelijke Dag van de Bouw.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht draagt nieuwe dijkgraaf voor
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Fri, 23 May 2014 18:56:00 Z
Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft unaniem de heer Gerhard van den Top voorgedragen als opvolger van vertrekkend dijkgraaf Johan de Bondt. De heer Dr. Ir. Van den Top (1961) is momenteel werkzaam als algemeen directeur bij Vitens Evides International. Hij beschikt over ruime nationale en internationale bestuurlijke en management ervaring in zowel maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven én in het watervak.

Waterschappen werken samen aan nieuw geo-informatiesysteem
Waterschap Rijn en Ijssel – Fri, 23 May 2014 18:03:00 Z
De samenwerkende waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland richten samen een nieuw informatiesysteem in dat een aantal belangrijke primaire processen van de waterschappen gaat ondersteunen. Het betreft het beheer van het watersysteem, de waterkeringen, de persleidingen, de rioleringsgebieden en de uitvoering van de schouw.

Waterschap draagt archiefbeheer over aan Erfgoedcentrum
Waterschap Rijn en Ijssel – Fri, 23 May 2014 18:03:00 Z
Per 1 juni 2014 beheert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de historische archieven van Waterschap Rijn en IJssel. Op 23 mei is de dienstverleningsovereenkomst tussen beide instanties getekend door heemraad Els Rutting en Hein Bloemen, de voorzitter van het bestuur van het Erfgoedcentrum. Vanaf deze datum is de directeur van het Erfgoedcentrum, Femia Siero, tevens waterschapsarchivaris.

Samen afvalwater zuiveren in Bommelerwaard
Nieuwe Oogst – Fri, 23 May 2014 17:02:00 Z
vrijdag 23 mei 2014, 18.20 uur Met de huidige strenge milieueisen ontkomen tuinders in de Bommelerwaard niet aan samenwerking om smerig water te zuiveren en samen af te voeren. Dat zegt de werkgroep Waterkwaliteit Bommelerwaard en Neerijnen. De aanleg van een nieuw riool kost alleen al 10 miljoen euro, een bedrag dat wordt voorgeschoten door de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen en het waterschap Rivierenland. De tuinders moeten hun aandeel ervan binnen 15 jaar terugbetalen.