Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-21

17 mei 2014 18:58 uur

Gemeente Amsterdam.

Nieuwe bestrating De Mirandalaan
Zuidas – Fri, 16 May 2014 21:45:00 Z
Stadsdeel Zuid gaat de rijweg en de parkeervakken in de De Mirandalaan, tussen de Peelstraat en de Zuidelijke Wandelweg 35, opnieuw bestraten. De kruising met de Peelstraat wordt ook meegenomen in deze werkzaamheden. Waternet Afvalwater vervangt ondertussen het riool. De werkzaamheden zouden op 12 mei starten maar zijn wegens omstandigheden een week uitgesteld. Deze starten op maandag 19 mei en duren ongeveer 14 weken.

Gemeente Berkelland.

Aanpassing aan riolering bedrijventerrein Jukkenbarg in Eibergen
Gemeente Berkelland – Fri, 16 May 2014 14:05:00 Z
Het rioolstelsel van het bedrijventerrein Jukkenbarg heeft al jaren problemen bij zeer hevige regenbuien. Olden Eibergsedijk, links in het grasveld komt de bergingsvijver   Om deze problemen op te lossen gaan we het rioolstelsel voor een deel vervangen door een gescheiden rioolstelsel voor afvalwater en regenwater. Tevens wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt.

Gemeente Den Haag.

EA BasisRioleringsplan 2015
Aanbestedingskalender – Thu, 15 May 2014 16:01:00 Z
De gemeente Den Haag wenst een overeenkomst af te sluiten voor het BasisRioleringsPlan 2015 Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Westland. Het doel is te komen tot een overeenkomst met één Opdrachtnemer die de economisch meest voordelige Inschrijving inlevert. De verwachting is dat klimaatverandering in steden gaat zorgen voor meer wateroverlast. De KNMI klimaatscenario’s laten een hogere frequentie en intensiteit van extreme regenbuien zien.

Gemeente Hulst.

Noodreparatie riolering Hulst
BN DeStem – Fri, 16 May 2014 13:15:00 Z
HULST – De riolering in de Koolstraat in Hulst is dringend aan vervanging toe. Uit een inspectie is gebleken dat er over de gehele lengte lekkages zijn. Die worden veroorzaakt door grondwater dat door de naden van de buizen binnendringt. Ter hoogte van de Buitenvest, bij de rotonde met de Van der Maelstedeweg, spoelt ook zand het riool in. Holle ruimtes Daardoor ontstaan holle ruimtes rond de rioolbuizen en dat kan op termijn wegverzakkingen veroorzaken.

Gemeente Opsterland.

Telemetrie ten behoeve van riolering Gemeente Opsterland, Weststellingwer en Ooststellingwerf
Aanbestedingskalender – Thu, 15 May 2014 16:01:00 Z
Contactpersoon: peter remmerswaal Procedure: Niet openbare procedure Type publicatie Rectificatie 0 Nuts code: NL123         AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Opsterland 91964123 Hoofdstraat 82, 9244CR BEETSTERZWAAG ( Nederland ) Ter attentie van: peter remmerswaal E-mail: peter.remmerswaal@rhdhv.com Internetadres(sen): www.opsterland.nl Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.

Gemeente Renkum.

Inloopbijeenkomst rioolvervanging Zuiderbeekweg
Gemeente Renkum – Wed, 14 May 2014 15:36:00 Z
Volgende week maandag start de rioolvervanging in de Zuiderbeekweg, Ploegseweg en Fangmanweg in Oosterbeek. Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 14 mei 2014 krijgen aanwonenden en andere geïnteresseerden informatie over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven. De bijeenkomst is tussen 19.00 en 21.00 uur in de Concertzaal aan de Rozensteeg 3 in Oosterbeek.

Gemeente Teylingen.

Aanbesteding voor mini- en rioolgemalen
BO – Fri, 16 May 2014 12:35:00 Z
Bollenstreek- De gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk zijn een aanbesteding aan het voorbereiden voor het preventief en correctief onderhouden van mini- en rioolgemalen. De aanbesteding heeft te maken met het onderhoud en het verhelpen van storingen voor drukriolering, bergbezinkinstallaties en overige rioolinstallaties in de gemeenten. Het gaat om ongeveer 500 soorten pompen die onder meer in riolen staan opgesteld om vervel en verloop in het rioolstelsel te overbruggen.

Gemeente Voerendaal.

Verontreiniging door bluswater na brand
Gemeente Voerendaal – Wed, 14 May 2014 23:48:00 Z
Maandagavond 12 mei heeft er een brand gewoed in een schuur bij Kasteel Hoeve Cortenbach. In de schuur waren onder andere gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen. Via het bluswater is een deel van deze middelen terecht gekomen in de kleine vijver tussen het kasteel en de hoeve en in een gedeelte van het aangrenzende bos. Om te voorkomen dat het vervuilde water zich vanuit de vijver verder verspreidt, is de waterloop tussen de kleine en de grote vijver afgesloten.

Gemeente Wassenaar.

Doekjes in het riool, wateroverlast in Wassenaarse fietstunnel
Alphen.cc – Wed, 14 May 2014 15:40:00 Z
WASSENAAR – De fietstunnel bij kruispunt Den Deijl in Wassenaar is vrijdag en zaterdag afgesloten geweest omdat het water niet kon weglopen. Er was vrijdag een elektriciteitsstorig en zaterdag ging de pomp kapot. De gemeente vervangt binnenkort de pomp door een apparaat dat beter in staat is doekjes te versnijden. De pomp liep namelijk vast doordat er vezeldoekjes in het riool terecht waren gekomen. Eerder moest de gemeente om deze reden ook al pompen vervangen.

Gemeente Zoetrmeer.

Rioolrenovatie Kerkenbos
ZoetermeerNieuws – Thu, 15 May 2014 20:00:00 Z
In de periode van 19 mei tot 23 mei zullen er werkzaamheden plaatsvinden bij het Kerkenbos. Het riool wordt in week 21 gerenoveerd door middel van de relinings-methode. Door deze werkzaamheden zullen er een aantal parkeerplaatsen worden afgezet en een fietspad afgesloten.

Waterschappen.

Limburgs waterschap gedwongen tot fusie
CoBouw – Thu, 15 May 2014 05:26:00 Z
DEN HAAG – In Limburg fuseren de twee waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei tot één Waterschap Limburg. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten. Roer en Overmaas is het er niet mee eens. De fusie moet 1 januari 2017 ingaan…

Zondag 1 juni: Open Dag op rioolwaterzuivering Eindhoven tijdens Doe de Dommel
Waterschap De Dommel – Wed, 14 May 2014 17:36:00 Z
De rioolwaterzuivering in Eindhoven is tijdens de Doe de Dommel op zondag 1 juni aanstaande een van de te bezoeken locaties. Van 10.00 tot 17.00 uur staat de poort van de zuivering open voor publiek.

Algemeen Bestuur akkoord met start eerste fase fusieverkenning
Waterschap Reest en Wieden – Thu, 15 May 2014 19:02:00 Z
Donderdagavond 15 mei vergaderde het Algemeen Bestuur van waterschap Reest en Wieden over de toekomst van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Het AB stemde in met de thema’s die in de verkenning worden onderzocht. Vanmiddag besloot positief het Algemeen Bestuur van Groot Salland over het voorstel: Inhoud fusieverkenning Groot Salland en Reest en Wieden. De verkenning bestaat uit twee fasen.

Vecht voor de toekomst
Vechtstroom – Thu, 15 May 2014 16:05:00 Z
De Vecht is de ader die Maarssen, Breukelen en Loenen verbindt en de mooiste rivier van ons land. Binnenkort ook nog eens de schoonste. Want Waternet is al een paar jaar bezig is met de grote schoonmaak. In 1996 is het beheer en onderhoud van de Vecht overgedragen aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. ‘Dat is best’, vond het Waterschap ‘maar dan moet het wel schoongemaakt worden.’ Een mega-klus, over een afstand van ruim veertig kilometer van Utrecht tot Muiden.

Verbreding watergang ter voorkoming wateroverlast Hardinxveld-Giessendam
Waterschap Rivierenland – Thu, 15 May 2014 16:00:00 Z
Maandag 19 mei start Waterschap Rivierenland met de verbreding van de watergang tussen de Sluisweg en de Nieuweweg in Hardinxveld-Giessendam, zodat bij hevige regenbuien de wateroverlast wordt beperkt. Dit is één van de maatregelen uit het plan dat het waterschap samen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam en in nauw overleg met de bewonersvereniging Nieuweweg heeft opgesteld.