Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-17

20 april 2014 18:10 uur

Gemeente Coevorden.

Procedure aanbesteding singels geopend
Coevorden HuisAanHuis – Sat, 19 Apr 2014 18:26:00 Z
Coevorden – De herinrichting van de Van Heutszsingel, Burgemeester van der Lelysingel en de Mijndert van der Thijnensingel in Coevorden zou dit voorjaar starten, maar pas gisteren is de aanbestedingsprocedure gestart. Die sluit op 23 mei. Het traject vanaf het Stationsplein tot aan de Jan Kuipersbrug wordt opnieuw ingericht waarbij het historische karakter van de straat meer benadrukt wordt.

Gemeente Eersel.

Gemeente Eersel zoekt medewerker Riolering en Openbare verlichting
Gemeente Eersel – Fri, 18 Apr 2014 07:52:00 Z
Een karakteristiek dorp, volop in ontwikkeling, gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Een fijne omgeving om te wonen, te werken, te recreëren en te genieten: dat is de gemeente Eersel. Het gemeentebestuur, de medewerkers en de inwoners zetten zich gezamenlijk in voor de toekomst van de ”Parel van de Kempen”. Wij kijken als gemeente kritisch naar onszelf met als doel ons functioneren telkens te blijven verbeteren.

Gemeente Gouda.

Rioolreiniging in binnenstad van Gouda
De Krant van Gouda – Sat, 19 Apr 2014 09:58:00 Z
#Gouda – Teeuwissen Rioolreiniging Huizen BV gaat komende week in opdracht van Cyclus en de gemeente Gouda het hoofdriool in de binnenstad van Gouda reinigen en inspecteren. Dat staat in een brief die het bedrijf vandaag huis-aan-huis heeft bezorgd.De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 april tussen 7.30 en 16.30 uur. ‘De exacte dag dat we bij u in de straat aan de slag gaan is niet in te schatten.

Gemeente Heeze-Leende.

Rioolreiniging en -inspectie Leenderstrijp
Gemeente Heeze-Leende – Fri, 18 Apr 2014 16:56:00 Z
Vanaf maandag 5 mei is de firma Adriaans B.V. en Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen B.V. in opdracht van de gemeente Heeze-Leende bezig met de reiniging en inspectie van het rioolstelsel in Leenderstrijp. De werkzaamheden nemen circa een à twee weken in beslag (afhankelijk van de weersomstandigheden). De werkzaamheden bestaan uit het onder hoge druk reinigen van het hoofdriool en met behulp van een rijdende camera wordt er op gebreken geïnspecteerd.

Gemeente Noordoostpolder.

Rioleringswerkzaamheden Fabrieksweg en Randweg
Gemeente Noordoostpolder – Wed, 16 Apr 2014 14:58:00 Z
In de week van 21 april worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de Fabrieksweg en Randweg in Emmeloord. Al deze werkzaamheden zijn een voorbereiding op het grootonderhoud dat in week 26 t/m 28 plaatsvindt. De planning is dat de rioleringswerkzaamheden op 30 mei worden afgerond. Langs de Fabrieksweg wordt een regenwaterriool aangelegd en hiervoor is het noodzakelijk dat er op diverse plaatsen een sleuf in de weg gemaakt wordt. Langs de Randweg worden enkele huisaansluitingen vernieuwd.

Gemeente Renkum.

Vervanging riool Dorpsstraat
Gemeente Renkum – Thu, 17 Apr 2014 20:57:00 Z
Na inspectie van het riool in de Molenweg, Leeuwenstraat en Dorpsstraat is gebleken dat deze aan vervanging toe is. Omdat ook de rijbanen en trottoirs zijn versleten heeft de gemeente Renkum besloten om de riolering en het wegdek in zijn geheel te vervangen. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden (pdf, 77 kB). Uitgangspunt hierbij is dat de straten volgens de huidige inrichting terug worden gebracht.

Gemeente Rotterdam.

Gemeente start met grote renovatie van put
De Havenloods Noord – Wed, 16 Apr 2014 16:32:00 Z
ROTTERDAM – Gemeente Rotterdam is deze week gestart met de laatste fase van rioleringswerkzaamheden bij de kruising Heemraadssingel/Vierambachtsstraat. Het gaat om het vervangen van een rioolput onder de tramrails en renovatie van het hoofdriool. Het werk duurt tot juli 2014. Gedurende deze drie maanden wordt de tram omgeleid.Op de kruising Heemraadssingel/Vierambachtsstraat moet een put volledig gerenoveerd worden. Dit gebeurt in een open ontgraving.

Gemeente Zevenaar.

Werkzaamheden vervanging rioolgemalen
Gemeente Zevenaar – Wed, 16 Apr 2014 21:43:00 Z
Vanaf donderdag 17 april worden rioolgemalen aan de Oud Zevenaarseweg en de Heilige Huisjes vervangen. Door deze vervangingswerkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan. De firma NTP gaat in opdracht van de gemeente twee rioolgemalen in Zevenaar vervangen. De werkzaamheden rond het gemaal aan de Oud Zevenaarseweg worden vanaf donderdag 17 april uitgevoerd. Het verkeer ondervindt weinig hinder van de werkzaamheden.

Waterschappen.

Herinrichting De Slokkert afgerond
Nieuwe Oogst – Sat, 19 Apr 2014 10:37:00 Z
zaterdag 19 april 2014, 11.44 uur De herinrichting van de beek De Slokkert in Drenthe is afgerond. De landinrichtingscommissie draagt het gebied 22 april over aan beheerders. Dat zijn Natuurmonumenten en het Waterschap Noorderzijlvest.De beek kreeg voor een groot gedeelte door de herinrichting zijn oude loop weer terug. Delen van De Slokkert zijn daarvoor gedempt en delen zijn opnieuw gegraven. Verder zijn sloten gedempt of verslenkt.

Succesvolle themadag over waterinnovatie in de stad
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Fri, 18 Apr 2014 22:24:00 Z
Pakhuis de Zwijger was dinsdag 15 april de locatie van een creatieve en inspirerende themadag. Onderwerp was het toepassen van circulaire economie en waterinnovatie in de stad. Gastheren Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet hadden een afwisselend programma opgesteld van debat, lezingen, expertmeetings  en workshops.