Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-16

13 april 2014 07:16 uur

Gemeente Castricum.

Inloopbijeenkomsten wijkbeheerplan Castricum-oost
Gemeente Castricum – Fri, 11 Apr 2014 12:55:00 Z
Wij gaan voor de wijk Castricum-Oost een wijkbeheerplan opstellen. In een wijkbeheerplan staat wat wij de komende vier jaar in uw wijk gaan (laten) doen in de openbare ruimte. Er staat bijvoorbeeld in wat wij in het openbaar groen gaan aanpakken, welke rioleringswerkzaamheden we uitvoeren en wat er gaat gebeuren op de speelterreinen. Wij willen graag weten wat voor u belangrijk is in uw wijk, uw kijk op de wijk, dus. U kent de straten en de buurten immers als geen ander.

Gemeente Culemborg.

Rioleringsplan ter inzage
Gemeente Culemborg – Wed, 09 Apr 2014 10:27:00 Z
Recent is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vGRP en het grondwaterbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In dit vGRP rapporteert de gemeente hoe zij in de periode van 2014 -2018 invulling geeft aan de drie wettelijke zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater). En er staat in hoe de te nemen maatregelen bekostigd worden uit de verbrede rioolheffing. Dit plan ligt vanaf 9 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor.

Gemeente Druten.

Rioolvervanging Klaverpas Druten
Gemeente Druten – Thu, 10 Apr 2014 15:12:00 Z
De gemeente Druten start op 22 april a.s. met het gedeeltelijk vervangen van de riolering in de Klaverpas te Druten. De te vervangen riolering ligt ter hoogte van de percelen Klaverpas 8 t/m 16 en 17 t/m 31 De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het opbreken van de bestaande verhardingen, het verwijderen van de bestaande riolering, het aanbrengen van een nieuwe riolering en het weer aanbrengen van de verhardingen in de rijbaan en voetpaden. Volgens planning zullen de werkzaamheden 16 mei a.

Waterschappen.

Van Oord – KWS Infra mag aan de slag met waterberging Volkerak-Zoommeer
Waterforum – Wed, 09 Apr 2014 09:49:00 Z
Waterschap Brabantse Delta gunt aannemerscombinatie Van Oord – KWS Infra het werk aan de versterking van Brabantse dijken langs het Volkerak-Zoommeer. De aannemerscombinatie zal tot eind 2015 werken aan de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als de grootste waterberging van Nederland. Het werk is begroot op 17,3 miljoen euro. Het gaat om het verzwaren en versterken van twintig kilometer dijk en het aanpassen van vier sluizen.