Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-15

06 april 2014 07:25 uur

Gemeente Amsterdam.

Werkzaamheden Kloveniersburgwal
Gemeente Amsterdam – Wed, 02 Apr 2014 16:11:00 Z
Vanaf maandag 31 Maart 2014 start de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kloveniersburgwal oneven zijde, vanaf huisnummer 121 t/m 143. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de vernieuwing van de gasleiding en het riool. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de herinrichting Kloveniersburgwal, ’s Gravelandseveer, Staalkade, Groenburgwal en Zwanenburgwal.

Gemeente Barneveld.

Ontruiming wegens gaslek Barneveld
Het Parool – Thu, 03 Apr 2014 19:33:00 Z
Ongeveer 100 tot 150 bewoners van de Nicolaas Beetsstraat en omgeving in Barneveld hebben hun huis donderdagavond moeten verlaten in verband met een gaslek. Het gas dat vrijkwam verspreidde zich via het riool, aldus de brandweer. Het gebied is inmiddels weer veilig verklaard; de bewoners kunnen vanaf een uur of negen vanavond terug naar hun huizen. De brandweer zal in de woningen metingen doen om met zekerheid te kunnen vaststellen dat er zich geen gas heeft opgehoopt in de huizen.

Gemeente Brummen.

Rioolvervanging en afkoppelen Eerbeekse Enk fase 3
Gemeente Brummen – Wed, 02 Apr 2014 13:04:00 Z
In opdracht van de gemeente Brummen gaat Dostal BV in de Van der Waalstraat, Nobelstraat, Huygenslaan, T.M.C. Asserstraat, Kamerlingh Onnesstraat en de P. Zeemanstraat het vuilwaterriool vervangen en een regenwaterriool aanleggen. Ook worden de regenwaterafvoeren van de woningen afgekoppeld. Daarnaast wordt de bestrating geheel opnieuw aangelegd na vervanging van het riool. Het werk duurt onder voorbehoud tot 1 augustus 2014. Op 3 april start Dostal met het verwijderen van het asfalt op de T.M.

Gemeente Den Haag.

Werkzaamheden Stationsweg en omgeving
Gemeente Den Haag – Wed, 02 Apr 2014 14:57:00 Z
De gemeente werkt in de 2e helft van 2014 aan de herinrichting van de Stationsweg. Voorafgaand hieraan zijn er tussen april en september voorbereidende werkzaamheden in de omgeving van de Stationsweg. Het gaat om de volgende werkzaamheden:Vanaf eind april vervangt de gemeente de riolering in de Zuylichemstraat. Ook komt er een nieuwe rijbaan tussen de Zuylichemstraat en het Rijswijkseplein.

Gemeente Drimmelen.

Veranderingen bij buitendienst
Gemeente Drimmelen – Wed, 02 Apr 2014 11:03:00 Z
van 3 naar 2 wijkteams De gemeente gaat meer taken van de buitendienst uitbesteden. Het gaat met name om het onderhoud van het openbaar groen. De drie huidige wijkteams brengen we terug naar twee. Per 1 april beschikken we over: team West: voor Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Wagenberg en Terheijden team Oost: Made en Drimmelen. Wijkvoorman van team West is Bart van Dijk en van team Oost Jan van Oort. De veranderingen leiden tot lagere kosten.

Gemeente Rijswijk.

Parallelweg 3 april afgesloten
Gemeente Rijswijk – Wed, 02 Apr 2014 17:53:00 Z
De oorzaak van de verzakking aan de Haagweg is gevonden. Vanwege herstelwerkzaamheden blijft de Haagweg tot vanavond (2 april 2014) versmald met één rijstrook en wordt de Parallelweg morgen (3 april)  t.h.v. nr. 65 afgesloten voor auto’s. Oorzaak en herstelwerkzaamheden De oorzaak van de verzakking betreft een gresbuisaansluiting van onder het tramspoor die aangesloten zit op de standpijp van de Jaagpadleiding.

Gemeente Valkenswaard.

Afronding rioleringsproject Dommelen-zuid
Gezien Valkenswaard – Wed, 02 Apr 2014 15:46:00 Z
De wijk beschikt nu over een duurzaam, ruim bemeten rioolstelsel dat berekend is op grote regenbuien en er aan bijdraagt dat de bodem in de omgeving minder snel verdroogt. Dat laatste is bereikt doordat veel bewoners meewerkten aan afkoppeling van hun woningen. Maar liefst 90% is afgekoppeld, waardoor het regenwater vanaf de daken niet meer in het riool, maar in de bodem terecht komt en dus in het gebied blijft. De grondwaterstand blijft zo op peil.

Rioolvervanging deel Kornoeljelaan vanaf 7 april
Gemeente Valkenswaard – Fri, 04 Apr 2014 16:27:00 Z
Van 7 tot en met 11 aprilvervangt de gemeente de riolering in het deel van de Kornoeljelaan, tussen de Weegbree en de Meidoornlaan. Er is wat verkeershinder omdat de weg op enkele momenten afgesloten moet worden voor doorgaand verkeer. Bewoners hebben een brief ontvangen. Met vragen kunt u terecht bij de heer P. Hasenbalg van RA Infra, via telefoonnummer (040) 20 76 163.

Riolering deel Kerkweg en ventweg Markt/Karel Mollenstraat Zuid.
Gemeente Valkenswaard – Fri, 04 Apr 2014 16:27:00 Z
Op maandag 14 en dinsdag 15 april gaat de gemeente de riolering ‘relinen’ (=aanbrengen nieuwe wand in binnenkant rioolbuizen) in een deel van de Kerkweg en de Karel Mollenstraat Zuid/kleine Markt in Valkenswaard. Het gaat om het riool in het stukje Kerkweg tussen de Markt/N69 (bij club Paparazzi) en de Beiaardstraat en in het deel van de Karel Mollenstraat Zuid bij de ventweg aan de Kleine Markt (= zijde trouwzaal Weerderhuys) die doodloopt richting Eindhovenseweg.

Afronding rioleringsproject Dommelen-zuid
Gemeente Valkenswaard – Fri, 04 Apr 2014 16:27:00 Z
De gemeente heeft het rioleringsproject in Dommelen zuid afgerond. De wijk beschikt nu over een duurzaam, ruim bemeten rioolstelsel dat berekend is op grote regenbuien en er aan bijdraagt dat de bodem in de omgeving minder snel verdroogt. Dat laatste is bereikt doordat veel bewoners meewerkten aan afkoppeling van hun woningen. Maar liefst 90% is afgekoppeld, waardoor het regenwater vanaf de daken niet meer in het riool, maar in de bodem terecht komt en dus in het gebied blijft.

Gemeente Weststellingwerf.

Kruising Noordwolde onder handen genomen door schooljeugd Vensterschool
Gemeente Weststellingwerf – Fri, 04 Apr 2014 15:17:00 Z
Gepubliceerd: 04 april 2014 De kruising Hoofdstraat Oost, Rotanstraat en Industriestraat in Noordwolde wordt gereconstrueerd en krijgt een heel ander beeld. De planning is dat de werkzaamheden voor 1 mei klaar zijn. De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van de pleinen waarop zitelementen worden aangebracht met groenvoorzieningen. Ook worden er nieuwe lichtmasten geplaatst en wordt de straat definitief bestraat. Het vervangen van het riool is afgelopen najaar al uitgevoerd.

Gemeente Woensdrecht.

Riolering Kerkstraat te Lepelstraat vernieuwd
Dichtbij Woensdrecht – Sat, 05 Apr 2014 08:05:00 Z
Kerkstraat in Lepelstraat tijdelijk onbegaanbaar   Operator Rien op zijn zware CAT kraan voor geen kleintje vervaard   Toen we op 4 april 2014 bij de Kerkstraat aankwamen in Lepelstraat bleek een groot gedeelte van die belangrijkste straat een groot breed gat te zijn geworden. Een gigantische zandbak zou je kunnen zeggen. Mannen in oranje vestjes waren er druk bezig om de oude riolering er uit te halen en te vervangen door nieuwe materialen .

Gemeente Zaltbommel.

De gemeente Zaltbommel vernieuwt vanaf maandag het riool in diverse straten in Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, Zaltbommel en Zuilichem. Uit inspecties blijkt dat het riool toe is aan vervanging. De renovatie is naar verwachting op 2 mei afgerond. Verkeer en aanwonenden zullen weinig overlast ondervinden door de werkzaamheden. Bron: gemeente Zaltbommel april 2014.

 

Waterschappen.

8 april inloopmiddag Oploo
Waterschap Aa en Maas – Wed, 02 Apr 2014 14:41:00 Z
Plan voorkomen wateroverlast OplooHet voorkómen van wateroverlast in het centrum van Oploo, dat is het doel van het gezamenlijk project van de gemeente Sint-Anthonis en waterschap Aa en Maas. Op dindag 8 april van 15.00 uur tot 19.00 uur organiseren de partners een inloopmiddag voor geïnteresseerden. Locatie: Dorpshuis Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12 te Oploo.Bij hevige (plaatselijke) regenval krijgt een deel van de oude kern van Oploo te maken met wateroverlast.

Friesland opent 4 april subsidieregeling voor schoner zwemwater
HezelBizz – Wed, 02 Apr 2014 13:38:00 Z
Bron: www.fryslan.nl De provincie Fryslân stelt vanaf 4 april a.s. subsidie beschikbaar voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in jacht- en passantenhavens. Ondernemers en gemeenten kunnen hun aanvragen indienen tot en met 30 juni 2014. Er moeten meer innamepunten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven. De provincie hoopt hierdoor het illegaal lozen van afvalwater in het zwemwater tegen te gaan. De subsidie bedraagt 50% voor de kosten van een vuilwaterstation.

Kritiek op ‘ondemocratische’ waterschappen
Binnenlands Bestuur – Fri, 04 Apr 2014 05:08:00 Z
Krap een jaar voor de verkiezingen voor de waterschapsbestuurders, laait de discussie over het democratisch gehalte van de waterschappen weer op. In Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant proberen Statenfracties van PvdA en – in de eerstgenoemde provincies – ook D66 om het aantal geborgde zetels omlaag te brengen. Initiatiefvoorstellen daartoe liggen klaar voor bespreking.

Vervolg op water vasthouden aan de bron
Waterschap Brabantse Delta – Thu, 03 Apr 2014 16:16:00 Z
Publicatiedatum : 3 april 2014Vervolg water vasthouden aan de bronDe aanleg van waterbergingsgebieden is een bekende methode om overtollig water tijdelijk te ‘parkeren’ om wateroverlast te voorkomen. Een andere optie is water vasthouden in sloten en greppels, de haarvaten of de bron van het watersysteem. Brabantbreed werken waterschappen aan verschillende projecten, om het inzicht in hoe we water kunnen vasthouden te vergroten.

Water Zuid-Hollandse eilanden knapt op
Nieuwe Oogst – Thu, 03 Apr 2014 15:51:00 Z
donderdag 03 april 2014, 15.55 uur Het water op de Zuid-Hollandse eilanden wordt schoner, blijkt uit een onderzoek uit 2013 door waterschap Hollandse Delta. Het waterschap onderzocht de waterkwaliteit in haar beheergebied. Daarbij blijkt dat 34 van de onderzochte 41 wateren voldoen aan de wettelijke normering voor chemische stoffen. De verbeterde waterkwaliteit is onder meer te danken aan de aanleg van agro- of akkerranden.

Rioolwaterzuivering Schoonoord gaat dicht
Coevorden HuisAanHuis – Fri, 04 Apr 2014 11:54:00 Z
Schoonoord / Sleen – Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft besloten de rioolwaterzuivering in Schoonoord op termijn te sluiten. Het afvalwater uit Schoonoord wordt in de toekomst via een persleiding doorgeleid naar de tien kilometer verder gelegen zuivering in Sleen. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Schoonoord is al op leeftijd.