Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-14

30 maart 2014 13:35 uur

Gemeente Den Haag.

Voortgang werkzaamheden Herman Costerstraat
Gemeente Den Haag – Tue, 25 Mar 2014 12:57:00 Z
De werkzaamheden in de Herman Costerstraat zijn afgelopen week begonnen. Van maandag 24 maart 18.00 uur tot woensdagavond 26 maart werkt de gemeente aan het riool. Bij de 1e toegang naar de markt bij het Hobbemaplein komt een aansluiting op het hoofdriool. De straat wordt opengebroken. Het gedeelte van de Herman Costerstraat tussen het Hobbemaplein en de Boerenstraat is bereikbaar via de Boerenstraat. De Boerenstraat is tijdelijk vanuit 2 richtingen toegankelijk.

Gemeente De Bilt.

Afkoppelen van regenwater iets voor u?
Gemeente De Bilt – Tue, 25 Mar 2014 12:56:00 Z
Het tuinseizoen staat weer voor de deur. Heeft u er weleens aan gedacht om het regenwater van uw tuin af te koppelen? De zandgronden van de kern Bilthoven zijn er zeer geschikt voor! Tot 1 september 2014 kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Schoon regenwater dat op verharde oppervlakken valt, stroomt vaak samen met het vuile afvalwater via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het ‘schone’ regenwater gezuiverd.

Gemeente Dongen.

Bewoners van de Hoge Ham hebben vrijdag via een bewonersbrief van de gemeente vernomen dat de reparatie aan de riolering ter hoogte van het pand 112 langer zal duren dan was voorzien. Nieuwe problemen bij de reparatie van de riolering zorgen ervoor dat een en ander naar schatting een week langer zal gaan duren. De openstelling voor doorgaand verkeer kan dan ook niet eerder plaatsvinden. Dongen Nieuws.nl 29-03-2014.

Gemeente Krimpen aan den IJssel.

Koekoekstraat wekenlang dicht door werkzaamheden
Dichtbij.nl Krimpenerwaard – Thu, 27 Mar 2014 07:03:00 Z
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL – Op 31 maart starten werkzaamheden aan het kruispunt Middenwetering/Burgemeester Aalberslaan/Koekoekstraat in Krimpen aan den IJssel. Hierdoor zal de Koekoekstraat afgesloten worden voor al het verkeer. Ook de bus rijdt een andere route.  Gevolgen voor het verkeer In de maanden april (ingaande 31 maart) en juni is het gedeelte van de Koekoekstraat, tussen Koekoekstraat 7 tot aan het genoemde kruispunt, volledig afgesloten voor al het verkeer.

Gemeente Spijkenisse.

Gemeente onderzoekt nieuwe locatie Stadsbeheer
Spijkenisse aan de Maas – Fri, 28 Mar 2014 11:29:00 Z
De gemeente Spijkenisse is op zoek naar een nieuw locatie voor de huisvesting van de afdeling Stadsbeheer. Sinds kort werken de rayons centraal; hierdoor zijn enkele rayonkantoren vrij gekomen. Op dit moment onderzoekt de gemeente wat de beste locatie is om de afdeling Stadsbeheer te huisvesten. Het gaat dan om kantoren, werkruimte en ruimte voor binnen en buitenopslag van apparatuur en materiaal. En dat allemaal op een plek die goed bereikbaar en centraal in de gemeente ligt.

Gemeente Zundert.

Start realisatie bedrijventerrein Beekzicht
Gemeente Zundert – Fri, 28 Mar 2014 12:13:00 Z
De gemeente Zundert start vanaf week 14 (31 maart t/m 4 april) met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van het bedrijventerrein Beekzicht te Zundert. Aannemer Dura Vermeer gaat in opdracht van gemeente Zundert de werkzaamheden uitvoeren.   Vanaf week 14 starten de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het bedrijventerrein, zoals o.a. het opschonen van de watergangen, het opschonen van het terrein en het inrichten van het werkterrein.

Waterschappen.

Lek persleiding Numansdorp
Waterschap Hollandse Delta – Fri, 28 Mar 2014 15:57:00 Z
Publicatiedatum : 28 maart 2014Op de Beneden Molendijk in Numansdorp heeft waterschap Hollandse Delta een lek in de persleiding geconstateerd. Deze persleiding zorgt er voor dat het afvalwater op de rioolwaterzuivering in Numansdorp komt. De druk op deze leiding is inmiddels verminderd waardoor de leiding niet meer lekt. De komende dagen kijkt het waterschap hoe de leiding gerepareerd kan worden. Uit voorzorg is ter plaatse een afzetting geplaatst.

Ondertekening Waterovereenkomst Utrecht-Oost
Provincie Utrecht – Fri, 28 Mar 2014 15:44:00 Z
28 maart 2014 Op donderdag 27 maart 2014 hebben gedeputeerde R.E. de Vries en dijkgraaf T. Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe de Waterovereenkomst Utrecht-Oost ondertekend. In het document zijn hernieuwde afspraken opgenomen tussen Provincie en Waterschap voor de Verdrogingsbestrijding en Beekherstel. Met deze ondertekening is de financiering voor de waterthema’s definitief vastgelegd.

Marktconsultatie natuurrealisatie Enter
Waterschap Vechtstromen – Fri, 28 Mar 2014 15:48:00 Z
De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zijn van plan de realisatie van de natuur en de hermeandering van de Regge bij Enter via een aanbestedingsprocedure op de markt te zetten. Daarvoor wordt eerst een marktconsultatie gehouden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Deze marktconsultatie is ter voorbereiding op een Europese aanbesteding die naar verwachting medio 2014 wordt aangekondigd op www.Tenderned.nl.

Informatieavond peilbesluit en bouw gemaal / sluis Usquert
Waterschap Noorderzijlvest – Fri, 28 Mar 2014 11:47:00 Z
Publicatiedatum : 28 maart 2014Het waterschap houdt een informatieavond over de bouw van het gemaal en de sluis Usquert en over het benodigde peilbesluit Usquerdermaar. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.Maandag 7 april 2014 om 19.30 uur Hotel Het GemeentehuisHoofdstraat Oost 169981 AH UithuizenBodemdalingAls gevolg van de aardgaswinning daalt de bodem in de provincie Groningen, ook in het gebied ten zuiden van Usquert.

Nieuwe naam Limburgse Waterschappen | Reindonk
Omroep Reindonk – Sat, 29 Mar 2014 10:05:00 Z
Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben een naam van het eventueel nieuwe waterschap gekozen: Waterschap Limburg. De besluitvorming over de naam ligt bij Provinciale Staten, als onderdeel van het reglement voor het nieuw te vormen waterschap. De waterschappen hebben gezamenlijk een prijsvraag uitgeschreven onder medewerkers en bestuur. De naam Waterschap Limburg kwam hierbij als winnaar uit de bus.