Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-13

23 maart 2014 07:33 uur

Gemeente Appingedam.

Openstelling Burgemeester Klauckelaan
Gemeente Appingedam – Wed, 19 Mar 2014 08:30:00 Z
Vanwege de zachte winter zijn de werkzaamheden eerder afgerond. De riolering is vervangen en een regenwaterriool is mee gelegd. In de loop der jaren is door de planmatige aanpak in de wijk Opwierde de capaciteit in het rioleringssysteem verbeterd door het regenwater rechtstreeks af te voeren naar vijvers en sloten en niet meer op het vuilwater rioolstelsel aan te sluiten. Annalies Usmany geeft aan dat hiermee weer een positieve bijdrage is geleverd aan de revitalisering van de woonwijk Opwierde.

Gemeente Druten.

Reconstructie Ooievaarstraat
Gemeente Druten – Fri, 21 Mar 2014 16:12:00 Z
De gemeente vervangt de riolering in de Ooievaarstraat en een gedeelte van de Molenstraat te Druten. Het gedeelte Molenstraat betreft de verbindingsweg tussen de Ooievaarstraat en de Markt. Naast het vervangen van de bestaande riolering gaan we in de Ooievaarstraat en Molenstraat een tweede leiding aanleggen. Deze leiding is bedoeld om in de toekomst het ingezamelde hemelwater gescheiden af te voeren naar open water en niet meer naar de zuivering. De reconstructie start maandag 24 maart a.s.

Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Rioolvervanging Franse Kerkstraat Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg – Wed, 19 Mar 2014 07:23:00 Z
19 maart 2014 – De gemeente vervangt in de maanden mei en juni de gemeentelijke hoofdriolering en alle huisaansluitingen in de Franse Kerkstraat in Voorburg. Vijf wekenDe werkzaamheden beginnen maandag 12 mei en duren maximaal vijf weken. Deze uitvoeringsperiode is in het belang van de ondernemers en in overleg met centrummanager P. Ganzeboom vastgesteld. Aangezien de werkzaamheden normaliter zes weken duren, betekent dit wel dat er dagelijks langer wordt doorgewerkt.

Gemeente Nuenen.

Werkzaamheden Puyven
Gemeente Nuenen – Fri, 21 Mar 2014 15:33:00 Z
Vanaf maandag 24 maart a.s. worden de reconstructiewerkzaamheden van Het Puyven weer opgepakt. Nadat eind 2011 een bodemverontreiniging werd aangetroffen, heeft dit werk lange tijd stil gelegen. Nu de sanering van verschillende tuinen heeft plaatsgevonden, wordt ook het laatste deel van de wijk voorzien van nieuwe riolering, bestrating, groen en openbare verlichting. Dit betreft het gedeelte voor de huisnrs. 101 t/m 111. De werkzaamheden gaan ruim een maand duren.

Gemeente Rheden.

Brainstormsessies geven gemeente ideeën neer over reconstructie Emmastraat in Velp
Nieuws.nl – Rheden – Fri, 21 Mar 2014 23:35:00 Z
VELP – Afgelopen donderdagavond was er een bijzondere informatieavond over de reconstructie van de Emmastraat in Velp. Deze reconstructie zal in 2015 gereed zijn en de gemeente is op zoek naar de wensen van de bewoners, de kerk, school en ondernemers van de Emmastraat.

Gemeente Rhenen.

Afkoppelen van regenwater iets voor u?
Gemeente Rhenen – Wed, 19 Mar 2014 10:40:00 Z
Het tuinseizoen staat weer voor de deur. Heeft u wel eens aan het afkoppelen van regenwater voor uw tuin gedacht? De zandgronden van de gemeente Rhenen zijn er zeer geschikt voor. U kunt hiervoor subsidie aanvragen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat kan nog tot 1 september 2014.  De gemeente verdubbelt de subsidie. Schoon regenwater dat op verharde oppervlakken valt, stroomt vaak samen met vuil afvalwater via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Gemeente Schiedam.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld 2014-2018
Gemeente Schiedam – Wed, 19 Mar 2014 09:58:00 Z
Deze week is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Schiedam 2014-2018 in werking getreden. De raad stelde dit plan een week eerder vast en het vervangt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013.

Waterschappen: 

Getijdenpoelen langs de Oosterschelde
Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Wed, 19 Mar 2014 06:45:00 Z
Afgelopen jaren hebben we in verschillende dijktrajecten getijdenpoelen aangelegd. Wat kunt u hierin vinden?Peter Meininger is ecoloog bij projectbureau Zeeweringen. Hij vertelt: ‘Een getijdenpoel is een bak waarin bij eb water blijft staan. Het is hierdoor een aantrekkelijke, natuurlijke leefomgeving voor verschillende soorten wieren, schelpdieren en sponzen. De stenen en wieren in de poelen zijn een mooie schuilplek voor jonge vissen.

Labelen grondwaterpompen
Limburgse Land- en Tuinbouwbond – Tue, 18 Mar 2014 18:07:00 Z
Waterschap Peel en Maasvallei heeft de afgelopen jaren alle geregistreerde, landbouwkundige grondwaterputten in het beheergebied ingemeten. Met de oplevering van het puttenbestand is tevens een nieuwe wijze van registratie ingevoerd die maximale flexibiliteit bij het gebruik van grondwaterputten levert. Voortaan mag uit alle geregistreerde putten grondwater worden onttrokken met een geregistreerde pomp.

Nieuwe onderwaterstuw in de Boezemsingel
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Tue, 18 Mar 2014 15:54:00 Z
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is bijna klaar met de aanleg van de onderwaterstuw in de Boezemsingel in Crooswijk. Het stuwtje zorgt ervoor dat het vieze water zich na een riooloverstort niet over de hele singel kan verspreiden. Het meeste vuil blijft  op één plek zodat we het na alle regenval makkelijker kunnen opruimen. De werkzaamheden aan de nieuwe onderwaterstuw worden woensdag afgerond.   In Kralingen-Crooswijk speelt water een wezenlijke rol.

Duurzame koers houdt waterschap betaalbaar
Waterschap Vallei en Veluwe – Fri, 21 Mar 2014 16:43:00 Z
De duurzame koers van Waterschap Vallei en Veluwe werkt kostenbesparend. Innovaties zoals het winnen van energie en grondstoffen uit afvalwater leiden tot minder uitgaven. Tegelijk werkt het waterschap dagelijks aan veiligheid en droge voeten voor meer dan één miljoen mensen. Dit staat te lezen in het digitale publieksjaarverslag 2013 dat het waterschap publiceert op zijn website. Het digitale publieksjaarverslag ‘Uw Waterschap in 2013’ is te downloaden.

Renovatie en vervanging rioolgemalen Deil en Meteren
Waterschap Rivierenland – Fri, 21 Mar 2014 13:28:00 Z
Waterschap Rivierenland is op dit moment bezig om het rioolgemaal in Deil (naast het Buurthuis ‘Het Duifhuis’) te vervangen en de pompen van het rioolgemaal in Meteren te renoveren. Beide gemalen krijgen extra afvoercapaciteit. Daarnaast worden ze volledig gemoderniseerd, zodat ze ook op afstand beheerd en bediend kunnen worden.

Let op! Nepaanslagen waterschapsbelastingen verstuurd
Maassluis.nu – Sat, 22 Mar 2014 12:16:00 Z
675 © PR – Pas op voor Nepaanslagen Er zijn nepaanslagen ‘waterschapsbelastingen’ verstuurd. De aanslag lijkt afkomstig te zijn van de Regionale Belasting Groep, die namens het Hoogheemraadschap van Delfland de waterschapsbelasting int. De nepaanslag wordt bezorgd in een witte vensterenvelop zonder logo. Ook zit er een postzegel op de envelop. Op de nepaanslag staan een foutief rekeningnummer, telefoonnummer en faxnummer.