Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2014-12

Gemeente Enschede.

Extreme bui bedreigt marktstroom van Van Heekplein in Enschede
CoBouw - Tue, 11 Mar 2014 17:42:00 Z
DEN HAAG - De riolering onder het H.J. van Heekplein in Enschede heeft te weinig capaciteit om het water van een extreme bui te kunnen afvoeren. Dat kan problemen geven in de aansluitkasten voor de marktstroom.

Gemeente Haren.

Werkzaamheden aan de Lange Landweg in Onnen(14-03-2014)
Gemeente Haren - Fri, 14 Mar 2014 15:40:00 Z
Op maandag 10 maart 2014 is aannemer Hoornstra gestart met de werkzaamheden op gebied van de infrastructuur aan de Lange Landweg in Onnen. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat het vuilwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Daarnaast wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe asfaltverharding en de voetpaden en inritten worden uitgevoerd in klinkers.

Gemeente Halderberge.

Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan 2014-2019: wateroverlast
Gemeente Halderberge - Wed, 12 Mar 2014 12:04:00 Z
De gemeente Halderberge heeft samen met de Waterkring West (gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Waterschap Brabantse Delta) het rioleringsbeleid voor de periode van 2014-2019 vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP). Vanuit de wet Milieubeheer en de Waterwet heeft een gemeente de wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het vGRP staat hoe de gemeente deze zorgplichten invult en bekostigt.

Gemeente Harderwijk.

Rioolreiniging en -inspectie in Drielanden en bedrijventerrein Tonsel
Gemeente Harderwijk - Wed, 12 Mar 2014 12:33:00 Z
Jaarlijks laat de gemeente Harderwijk een gedeelte van het rioolstelsel onder hoge druk reinigen en inspecteren. De aannemers Dusseldorp uit Ermelo (reiniging) en Vriezen uit Varsseveld (inspectie) voeren de werkzaamheden uit. Dit jaar is de riolering in de gehele wijk Drielanden aan de beurt. De werkzaamheden zijn gevorderd rondom de Operadreef, Musicaldreef, Belcantodreef, Barbershopdreef en de Operettedreef. Aansluitend volgt het bedrijventerrein Tonsel.

Gemeente Leudal.

Riolering in het Gulden Eind in Grathem
Gemeente Leudal - Thu, 13 Mar 2014 12:01:00 Z
Doordat de rioleringswerkzaamheden een grote impact hebben op de huidige verharding is het noodzakelijk de gehele verharding te vervangen. Dit biedt een uitstekende kans om het regenwater in de straat af te koppelen van de riolering. Het regenwater wordt in de nieuwe situatie afgevoerd naar nieuw aan te leggen infiltratievoorzieningen onder de huidige rijbaan. Door het regenwater af te koppelen wordt het rioolstelsel in de straat en in de aanliggende straten ontlast.

Gemeente Midden-Delfland.

Rioolrenovatie in Den Hoorn
Westlanders.nu - Tue, 11 Mar 2014 18:29:00 Z
Den Hoorn 11.03.2014 - De gemeente Midden-Delfland laat binnenkort rioolrenovatiewerkzaamheden in Den Hoorn uitvoeren.Deze werkzaamheden vinden plaats in de Oranjelaan, het Prinsessenpad, de prinses Marijkelaan, de prinses Margrietlaan en prinses Beatrixstraat in Den Hoorn.Verlenging levensduur rioleringDe riolering in deze wegen wordt voorzien van een kunststof binnenbekleding (een zogenaamde kous) waardoor de levensduur van dit riool met ongeveer 50 jaar wordt verlengd.

Gemeente Oost-Gelre.

Werkzaamheden bedrijventerrein De Kamp Lichtenvoorde van start
Gemeente Oost-Gelre - Tue, 11 Mar 2014 17:02:00 Z
De werkzaamheden starten op maandag 17 maart in de James Wattstraat. De werkzaamheden beginnen aan de kant van de Hamelandroute, bij de aansluiting met de Albert Schweitzerstraat. Het bedrijventerrein blijft bereikbaar via de Hamelandroute. De werkzaamheden bestaan uit het rooien van bomen, het opnemen van verhardingen, rioleringswerkzaamheden, het aanbrengen van goten en rabatstroken en asfalt in de rijbaan. De openbare verlichting wordt vervangen door lichtmasten met LED-verlichting

Gemeente Oosterhout.

Rioolwerkzaamheden in Oosterhout
Gemeente Oosterhout - Wed, 12 Mar 2014 18:19:00 Z
Rioolwerkzaamheden in Oosterhout 12 maart 2014 Vanaf mei De riolering in de Verweijstraat, Brahmstraat en Putterstraat wordt dit jaar vervangen in de periode vanaf mei tot eind juli. Achtereenvolgens wordt de riolering vervangen in:VerweijstraatBrahmstraat, ter hoogte van huisnummers 10 tot en met 22 (even) en 9 tot en met 21 (oneven).Putterstaat, ter hoogte van 30 tot en met 44 (even) en basisschool Torenschouw.Omwonenden worden voorafgaand aan de werkzaamheden nog geïnformeerd.

Gemeente Voerendaal.

Start werkzaamheden centrum Voerendaal
Gemeente Voerendaal - Thu, 13 Mar 2014 17:22:00 Z
In de week van 10 maart is een start gemaakt met uitgebreide werkzaamheden in de openbare ruimte in het centrum van Voerendaal. In de komende maanden wordt het centrumgebied in verschillende fasen aangepakt. Het project is in handen van de gemeente Voerendaal en wordt gesubsidieerd door de provincie. Uitstraling De riolering in het centrum van Voerendaal wordt vervangen en er komt nieuwe bestrating.

Gemeente Zederik.

Wegwerkzaamheden Leerbroek
Gemeente Zederik - Wed, 12 Mar 2014 15:18:00 Z
Er is een tijdelijke afsluiting van Middelkoop te Leerbroek van 17 maart 2014 t/m 10 april 2014, tussen de Kanaaldijk en Middelkoop 48a te Leerbroek. Het verkeer wordt via de aangegeven route omgeleid. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Bakker  op telefoonnummer 06 52 08 34 70. De geplande wegwerkzaamheden zijn ook te zien op de website van het Waterschap, www.wsrl.nl.

Gemeente Zeevang.

Convenant Bestuursakkoord Water Zaanstreek-Waterland ondertekend
Gemeente Zeevang - Wed, 12 Mar 2014 15:26:00 Z
Dit convenant bekrachtigt het bestuurlijk draagvlak voor samenwerking tussen gemeenten om in het waterbeheer tot besparingen en kwaliteitsverbetering te komen en kostbare kennis met elkaar te delen. Met het convenant wordt invulling gegeven aan het nationale Bestuursakkoord Water. Concreet betekent de intergemeentelijke samenwerking een besparing van 8,8 miljoen per jaar in 2020.

Provincie Overijssel.

Nieuwe stap in Pact van Twickel
Provincie Overijssel - Thu, 13 Mar 2014 17:25:00 Z
In 2014 drie nieuwe projecten van startDit jaar (2014) gaan drie nieuwe projecten van start, waarmee de partijen in het Pact van Twickel gezamenlijk 5 miljoen euro investeren. De projecten vinden vooral in de stadsrandzones van Hengelo, Borne en Delden plaats. Daarmee komt ook deze tweede fase van het Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel in uitvoering (gereed eind 2015).

Waterschappen.

Aanleg retentiegebieden Groote Veld Gammelkerbeek afgerond
Waterschap Vechtstromen - Wed, 12 Mar 2014 00:24:00 Z
Afgelopen week zijn de werkzaamheden in het kader van de retentiegebieden Groote Veld nabij Oldenzaal (omgeving van Het Hulsbeek) afgerond. Waterschap Vechtstromen heeft drie opeenvolgende wateropvanggebieden aangelegd langs de gammelkerbeek. Deze wateropvanggebieden (retentie gebieden genaamd) moeten tijdens hevige neerslag het water opvangen uit het stedelijk gebied van Oldenzaal. De retentiegebieden liggen langs de Weerninksbeek, die uiteindelijk in de Gammelkerbeek uitkomt.

Gespreksronde over natuur en waterkwaliteit Eems-Dollard
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Wed, 12 Mar 2014 06:45:00 Z
In maart begint onder leiding van Dienst Landelijk Gebied (DLG) een eerste gespreksronde over mogelijke maatregelen voor de natuur en waterkwaliteit van de Eems-Dollard. Er zijn nu zo'n vijftig verschillende maatregelen bekend voor het Integraal Managementplan (IMP) van dit Natura 2000-gebied. Die maatregelen zijn afkomstig van negen verschillende sectoren, zoals scheepvaart, recreatie en visserij. Het IMP is een Duitse planvorm voor het beschermen van een Natura 2000-gebied.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zoekt Dijkgraaf
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht - Thu, 13 Mar 2014 16:16:00 Z
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor schoon en voldoende water en veilige dijken in het gebied van Amsterdam, het Gooi en het stroomgebied van de Amstel en de Vecht. Het is een uniek waterschap door de samenwerking met de gemeente Amsterdam in Waternet, het eerste watercyclusbedrijf in Nederland met een (inter) nationaal vooraanstaand profiel. In het waterschapsgebied wonen, werken en recreëren ongeveer 1,3 miljoen mensen met verschillende belangen.

22 maart open huis op rioolwaterzuiveringsinstallatie Woerden
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Thu, 13 Mar 2014 14:15:00 Z
Wilt u eens zien hoe het waterschap op de rioolwaterzuiveringsinstallatie het afvalwater schoonmaakt? Kom dan een kijkje nemen op zaterdag 22 maart van 11.00 tot 16.00 uur bij de de zuiveringsinstallatie aan de Barwoutswaarder 53 in Woerden. Rondleiding WC doortrekken, wasje draaien, onder de douche….

Waterballet aftrap Noord-Hollandse Waterweek
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Fri, 14 Mar 2014 13:08:00 Z
Waterballet aftrap Noord-Hollandse WaterweekPublicatiedatum : 14 maart 2014Geef leerlingen van een basisschool een project over water en laat ze bestuurders vertellen hoe je water schoonmaakt en waar drinkwater vandaan komt. De in een waterballet eindigende les 'Waterexperience', die leerlingen van de Dreefschool in Haarlem gaven aan de verzamelde Noord-Hollandse waterbestuurders, was de aftrap voor de Noord-Hollandse Waterweek.