Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2012-32

05 augustus 2012 18:12 uur

Gemeente Bergen.

Strandpijp Egmond aan Zee blijft nodig
Gemeente Bergen – Thu, 02 Aug 2012 11:15:00 GMT
Het college van b en w stelt voor om de strandpijp in Egmond aan Zee te behouden als nooduitlaat voor regenwater.  In het maatregelenpakket dat in 2008 is vastgesteld na de wateroverlast in Egmond aan Zee, is opgenomen dat de pijp in 2014 zou worden verwijderd. Uit evaluaties blijkt nu dat behoud van de pijp extra veiligheid oplevert voor de inwoners van Egmond aan Zee. De gemeenteraad neemt in oktober een besluit.

Gemeente Ede.

Afkoppelproject Burgemeestersbuurt
Gemeente Ede – Wed, 01 Aug 2012 08:04:00 GMT
In de Burgemeestersbuurt wordt het regenwater van de riolering afgekoppeld en in enkele straten wordt de riolering vervangen. In de Burgemeestersbuurt wordt het regenwater van de riolering afgekoppeld. In enkele straten vervangen we de riolering en het wegdek. Ook zijn er werkzaamheden aan de aanwezige kabels en leidingen en worden er verkeersmaatregelen genomen.Het uitvoeren van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2012 gestart.

Gemeente Hellendoorn.

Nieuw riool Duivenbreeweg en omgeving vanaf 20 augustus
Gemeente Hellendoorn – Fri, 03 Aug 2012 10:14:00 GMT
De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen tijd de voorbereidingen opgestart voor de rioleringswerkzaamheden Duivenbreeweg en omgeving. Op dinsdag 15 mei 2012 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. Uit diverse inschrijvingen is gebleken dat de Reko Raalte B.V. als laagst heeft ingeschreven en dit bedrijf zal de aanleg van het nieuwe riool gaan uitvoeren. De aanwonenden zijn tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Gemeente Lochem.

Werkzaamheden Holterweg in Laren
Gemeente Lochem – Wed, 01 Aug 2012 10:01:00 GMT
Vanaf 20 augustus 2012 (week 34) start de gemeente Lochem met groot onderhoud aan de Holterweg in Laren. De weg wordt ingericht als erftoegangsweg, waar u binnen de bebouwde kom 30 km per uur mag rijden. De planning is dat de werkzaamheden eind week 51 afgerond zijn. Wat gebeurt er? Tussen de Dorpsstraat en het Molenveld krijgt de Holterweg klinkers. Fietssuggestiestroken moeten de veiligheid voor fietsers verbeteren. Tevens wordt de riolering verbeterd en de openbare verlichting vernieuwd.

Gemeente Moerdijk.

werkzaamheden in oudemolen en heijningen
Gemeente Moerdijk – Tue, 31 Jul 2012 13:11:00 GMT
In de week van maandag 6 augustus 2012 wordt er begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de Stadsedijk in Oudemolen. Op 9 en 10 augustus vindt er onderhoud plaats aan de riolering in de brandgang tussen de Oude Heijningsedijk en de Deventerstraat in Heijningen Oudemolen : Onderhoudswerkzaamheden Stadsedijk Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt in de week van maandag 6 augustus begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de Stadsedijk.

Gemeente Roosendaal.

Start werkzaamheden Vughtstraat
Gemeente Roosendaal – Sun, 05 Aug 2012 00:52:00 GMT
Op maandag 13 augustus start de gemeente met de werkzaamheden aan de Vughtstraat. De werkzaamheden aan het riool en de bestrating moeten ervoor zorgen dat er geen wateroverlast meer is bij hevige regenval. De riolering in de Vughtstraat verzorgt de afvoer van onder andere het regenwater van het achterliggende stadscentrum. Doordat de buizen van het riool nu te smal zijn, is er bij hevige regenval wateroverlast.

Gemeente Someren.

Riool vervangen in centrum Someren
Eindhovens Dagblad – Tue, 31 Jul 2012 13:09:00 GMT
SOMEREN – Het riool op de hoek van de Laan ten Roode en de Dorpsstraat in Someren wordt van 13 augustus tot eind september vervangen. Deze werkzaamheden konden in 2011, tegelijkertijd met de herinrichting van de Laan ten Roode, niet worden uitgevoerd door te hoge grondwaterstanden. De vervanging van het riool is nodig omdat bij stevige regenval overschot nog gestort wordt in de vuilwaterleiding. Het gescheiden rioolstelsel wordt doorgetrokken tot aan de Dorpsstraat.

Gemeente Tiel.

Spoorsingel Tiel-Oost zorgt voor extra open water en waterafvoer
Gemeente Tiel – Wed, 01 Aug 2012 10:31:00 GMT
Gemeente en Waterschap Rivierenland hebben onder het motto ‘Tiel Oost, droger en mooier’ afspraken gemaakt over de aanpak van de waterproblemen in de wijk Tiel-Oost. Een van de oplossingen is het aanleggen van open water in het gebied en het afvoeren van overtollig water richting de Doode Linge. De Spoorsingel is hier een uitwerking van. De aanleg van de Spoorsingel start in de week van 6 augustus aanstaande.

Gemeente Uden.

Begin aanleg wegen Centrumplan
Kliknieuws – Sat, 28 Jul 2012 08:17:00 GMT
UDEN – De gemeente begint vanaf 6 augustus met de werkzaamheden voor het Centrumplan Hoek Promenade op de driesprong St. Janstraat ” Kerkstraat. Die wordt twee weken afgesloten om de riolering te verleggen. Daarna volgt de Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Marktstraat en Promenade. Het bouwbord aan de Markstraat wordt vaak bestudeerd In een later stadium wordt de Pastoor Spieringsstraat nog een keer afgesloten om de nieuwe riolering op de bestaande riolering aan te sluiten.

Werkzaamheden aan Morgenweg
UdenNieuws.nl – Wed, 01 Aug 2012 08:23:00 GMT
Uden- In verband met het aanleggen van bouwkavels langs de Morgenweg vinden daar vanaf dinsdag 7 augustus werkzaamheden plaats. Fase 1: Vanaf Muntmeester oostzijde tot aan Morgenweg 59 Fase 2: Vanaf Morgenweg 59 tot aan Boekelsedijk. Als alles volgens verwachting verloopt, is het werk 1 oktober 2012 gereed. De wegconstructie van de Morgenweg wordt vervangen en er worden snelheidsremmers in de vorm van drempelplateaus aangebracht. Ook wordt er vrij verval riolering aangebracht.

Gemeente Wijchen.

31-07-2012 Maandag 13 augustus start vervanging riolering Oud Ravensteinseweg
Wijchense Omroep – Tue, 31 Jul 2012 18:02:00 GMT
31-07-2012 Maandag 13 augustus start vervanging riolering Oud Ravensteinseweg Maandag 13 augustus aanstaande begint aannemer Verhoeve Infra met de vervanging van de riolering vanaf de kruising Oud Ravensteinseweg / Hogeweg tot aan de versmalling waar de fietsroute naar het centrum begint. Eerst verwijderen zij de bestrating en de oude riolering. Daarna onderzoekt archeologisch onderzoeksbureau Raap de nieuwe geul voor de riolering op oudheidkundige vondsten.

Gemeente Zwijndrecht.

Rioolreiniging Koninginneweg
Gemeente Zwijndrecht – Tue, 31 Jul 2012 11:11:00 GMT
Op maandag 6 en dinsdag 7 en wellicht nog woensdag 8 augustus wordt het riool onder de Koninginneweg, tussen het station en de Burgemeester Jansenlaan, gereinigd en geïnspecteerd. Voor deze klus moet de weg worden afgesloten. Het autoverkeer wordt via borden omgeleid. Fietsers kunnen nog wel gebruik maken van de Koninginneweg met hulp van verkeersbegeleiders. Enige overlast is bij deze werkzaamheden niet uit te sluiten.

 

Waterschappen.

Olielozing op Giessen te Giessenburg
Waterschap Rivierenland – Sat, 28 Jul 2012 02:01:00 GMT
Publicatiedatum : 27 juli 2012Waterschap Rivierenland is sinds vrijdagmiddag bezig met het opruimen van olie die is geloosd op de Giessen nabij het centrum van Giessenburg. Het gaat vermoedelijk om  dieselolie. De olievlek bedekt een oppervlak van 150 bij 30 meter. Het waterschap heeft olie-absorberende voorzieningen aangebracht.  Deze blijven  het hele weekend op de Giessen liggen en kunnen hinder geven voor de scheepvaart ter plaatse.  De veroorzaker van de olielozing is onbekend.

Nieuwe gemalen AB+NM in Zijpe in werking
NoordTopics – Tue, 31 Jul 2012 12:47:00 GMT
De nieuwe gemalen AB+NM in Zijpe zijn op donderdag 26 juli 2012 getest zodat ze in gebruik genomen kunnen worden. Tijdens de test zijn de gemalen uitvoerig gecontroleerd. De test is goed verlopen en het gemaal B is inmiddels operationeel. Gemaal NM wordt deze week in bedrijf genomen. De aannemer moet hier eerst de sloot verbreden. Er is gekeken of de vijzels mooi en soepel ronddraaien en of de motoren de juiste toerentallen draaien met het daarbij behorende energieverbruik.

Giessen weer vrij van olie
Waterschap Rivierenland – Tue, 31 Jul 2012 14:44:00 GMT
Het riviertje de Giessen is weer vrij van olie. Op vrijdag 27 juli is de verontreiniging met dieselolie nabij het centrum van Giessenburg door Waterschap Rivierenland geconstateerd. Het waterschap heeft kort daarop olie-absorberende matten geplaatst en drijvers om ervoor te zorgen dat de vervuiling niet verder kon verspreiden. Na controle is gebleken dat alle olie door de absorberende matten is opgenomen. Op dinsdag 31 juli zijn de materialen weer verwijderd.

Renovatie rioolgemaal Westmaas afgerond
Waterschap Hollandse Delta – Tue, 31 Jul 2012 09:39:00 GMT
De renovatie van het rioolgemaal Westmaas (gemeente Binnenmaas) van waterschap Hollandse Delta is afgerond en is inmiddels weer in gebruik genomen. De werkzaamheden aan het gemaal bestonden uit o.a. het schoonmaken, stralen van beton. Het beton repareren en voorzien van een coating. Tijdens de werkzaamheden hebben noodpompen de functie van het gemaal overgenomen. Het rioolgemaal ontvangt het afvalwater van de kern Westmaas.

Tijdelijke verlaging waterstand Apeldoorns Kanaal bij Wapenveld
Waterschap Veluwe – Tue, 31 Jul 2012 16:06:00 GMT
Publicatiedatum : 31 juli 2012 Van 1 augustus tot 1 oktober 2012 verlaagt Waterschap Veluwe de waterstand in het Apeldoorns Kanaal tussen het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld en de Hezenbergersluis in Hattem. Deze maatregel is nodig om de voormalige afvalwaterzuivering en de kademuur van het oude industrieterrein van de Berghuizer Papierfabriek af te kunnen breken. Om zorgvuldig te kunnen werken wordt de waterstand verlaagd.

Schappen in West gaan stroom opwekken
Nieuwe Oogst – Thu, 02 Aug 2012 08:33:00 GMT
1 | Hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden willen hun rioolwaterzuiveringen gebruiken als ‘energiefabrieken’. Hiermee willen de schappen in de eigen energiebehoefte voorzien. Momenteel vinden er experimenten plaats om energie op te wekken uit waterzuiveringsinstallaties. De definitieve resultaten daarvan zijn in augustus bekend.

Overstort rioolgemaal in gemeente Oirschot
Waterschap De Dommel – Wed, 01 Aug 2012 17:52:00 GMT
Publicatiedatum : 1 augustus 2012Op woensdag 1 augustus is er een riooloverstort geweest in een kleine watergang in de gemeente Oirschot, ter hoogte van Hedel en Polsdonken. Door een storing van het gemeentelijke rioolgemaal D’n Heuvel, langs de Kempenweg, is er vervuiling in het water gekomen. Op advies van en in samenwerking met het waterschap heeft de gemeente adequate maatregelen getroffen. De storing is opgelost en de vervuiling in de watergang afgedamd. De vervuiling wordt nu weggepompt.