Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2012-21

20 mei 2012 14:13 uur

Gemeente Amsterdam.

Rechterrijstrook De Boelelaan afgesloten
Gemeente Amsterdam – Wed, 16 May 2012 16:32:00 GMT
De rechterrijstrook van De Boelelaan is afgesloten voor verkeer. Dit komt omdat er een scheur ontstaan is in de riolering. Dit stuk riolering bevindt zich in de rechtsafstrook richting de Buitenveldertselaan, voor de Vrije Universiteit. Omdat er door deze situatie verzakkinggevaar van de rijbaan is moet deze zo snel mogelijk worden gerepareerd. Deze reparatie wordt uitgevoerd door Waternet van maandag 21 mei en zal duren tot vrijdag 01 juni.

Gemeente Barneveld.

Speulderweg in Garderen afgesloten op 23 mei 2012
Gemeente Barneveld – Tue, 15 May 2012 10:35:00 GMT
Op woensdag 23 mei 2012 wordt de Speulderweg ter hoogte van de Doctor H.C. Bosstraat tussen 07.00 en 17.00 uur afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. De weg wordt volledig afgesloten en verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Gemeente Bergeijk.

Gedeelte van de Frater Romboutsstraat vanaf 21 mei afgesloten
Gemeente Bergeijk – Tue, 15 May 2012 23:27:00 GMT
In het kader van het bouwrijp maken van de woonlocatie Terlo aan de Frater Romboutsstraat op ’t Loo in Bergeijk, wordt deze vanaf en bij de huisnummers 26 en 17-29 (tot de aansluiting met het Kerkpad) afgesloten. De afsluiting vindt plaats van 21 mei tot ca. 11 juni.Tijdens deze periode worden op deze locatie rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Gemeente Best.

Renovatie riolering Willem II straat en Johannes Klingenstraat
Gemeente Best – Mon, 14 May 2012 08:32:00 GMT
Een gedeelte van het hoofdriool in de Willem II straat en de Johannes Klingenstraat verkeert in zeer slechte toestand. De gemeente gaat dit dan ook renoveren en wel met een nieuwe techniek: het aanbrengen van een kous. De renovatiewerkzaamheden vinden plaats in week 21 en 22 aanstaande.Riolering is geen sexy onderwerp. Pas wanneer het niet goed functioneert, krijgt het riool de aandacht die het verdient.

Gemeente Brummen.

Rioolpersleiding in Eerbeek gesprongen
Gemeente Brummen – Wed, 16 May 2012 15:44:00 GMT
Op de Doonweg in Eerbeek is een rioolpersleiding van het Waterschap Veluwe gesprongen. Hierdoor is is afvoer van het afvalwater uit de kern Eerbeek niet meer mogelijk. Waterschap Veluwe is een pomp- en transport actie gestart om afvalwater te transporteren totdat de leiding gerepareerd is. Tot die tijd wordt het afvalwater nabij de muziektent in Eerbeek (Het Hungeling) opgepompt. Van daaruit wordt het water met grote tankauto’s getransporteerd.

Gemeente Bussum.

Werk aan Ceintuurbaan vordert
Bussumse Krant – Sat, 19 May 2012 16:43:00 GMT
BUSSUM – Het werk aan de Ceintuurbaan vordert gestaag. De tweede fase van de herinrichting ligt op schema en zal eind juni zijn afgerond. Bekijk de foto’s Bekijk de foto’s Momenteel wordt het wegvak Laarderweg-Lorentzweg (inclusief de parallelweg) opnieuw ingericht en een groot deel van de riolering vervangen. Aansluitend wordt de rotonde Lorentzweg onder handen genomen.

Gemeente Haarlem.

Start werkzaamheden Boerhaavewijk-Zuid.
AB Radio – Tue, 15 May 2012 13:46:00 GMT
Haarlem – Verharding van trottoirs, andere riolering, vernieuwing van rijbanen en nieuwe beplanting. Het Zuidelijke deel van de Boerhaavewijk in Haarlem gaat vanaf aanstaande maandag op de schop. Maandag wordt begonnen in de Semmelweisstraat aan de kant van de Professor Eijkmanlaan. Volgens de gemeente blijft de wijk tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar. Alleen bewoners ondervinden enige hinder doordat woningen en garageboxen tijdelijk niet met de auto bereikbaar zijn.

Gemeente Hellendoorn.

Ballast Nedam legt laatste fase WOP De Blokken aan
Gemeente Hellendoorn – Tue, 15 May 2012 14:37:00 GMT
Ballast Nedam Infra Noord Oost uit Nijverdal heeft de aanbesteding gewonnen voor de herinrichting van de laatste, derde fase van Wijkontwikkelingsplan “De Blokken”. Het college heeft het werk gegund aan de laagste inschrijver. Ballast Nedam was ook de aannemer die de tweede fase heeft aangelegd.

Gemeente Lisse

Wegafsluiting Sportlaan en Waterman
Gemeente Lisse – Mon, 14 May 2012 11:58:00 GMT
14 mei 2012 Van 14 mei tot en met 1 juni zijn de Sportlaan en Waterman vanaf de Oranjelaan tot aan de kruising Sportlaan/Waterman voor het verkeer afgesloten door rioleringswerkzaamheden. De kruising Sportlaan/Waterman wordt hierbij gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer vanuit de Oranjelaan richting de Sportlaan en de wijk Meerenburgh wordt ter plaatse omgeleid.

Gemeente Moerdijk.

‘Stoommachine’ vernieuwt riolering in Zevenbergen
BN DeStem – Tue, 15 May 2012 07:45:00 GMT
ZEVENBERGEN – ‘Pas op. Stoom’. Deze niet alledaagse waarschuwing stond gisteren in de Van Bergenstraat in Zevenbergen.Het bedrijf Insituform Rioolrenovatietechnieken was daar bezig met het renoveren van de riolering. Echter zonder het gebruikelijke graafwerk. Insituform maakt gebruik van een zogeheten sok. Dit is een lange, polyester slang met eenzelfde diameter als de riolering. Die sok wordt onder druk door de oude rioolstreng geblazen.

Mourik start met sanering Chemie-Pack-terrein
CoBouw – Wed, 16 May 2012 05:12:00 GMT
Groot-Ammers – Mourik gaat het terrein van Chemie-Pack, dat vorig jaar januari door brand en explosies zwaar vervuild raakte, tot aan de vloer schoonmaken. De werkzaamheden starten nog deze week.

Gemeente Noordwijk.

Riolering Oude Zeeweg wordt vervangen
RTV Nens – Tue, 15 May 2012 14:35:00 GMT
De riolering van de Oude Zeeweg/Achterweg tussen de Gladiolusstraat en de Beeklaan moet worden vervangen. De vervanging is onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan 2012 – 2016. Het onderhoud en vernieuwen van het riool kost jaarlijks EUR 1.570.000,-. Geld dat nodig is om te voorkomen dat regen- en afvalwater geen overlast meer veroorzaken in de gemeente. De kosten van de nieuwe riolering bedagen EUR 800.000. Dat zou uit het jaarlijkse budget worden betaald.

Gemeente Oegstgeest.

Inloopmiddag vervangen riolering Vincent van Goghlaan
Unity FM – Tue, 15 May 2012 13:07:00 GMT
15-05-2012 OEGSTGEEST – Op donderdag 31 mei 2012 tussen 16.00 en 18.00 uur is er een inloopmiddag in de Raadzaal van het gemeentehuis over het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Vincent van Goghlaan. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om u aan de hand van tekeningen uitleg te geven. Tevens worden uw vragen beantwoord.

Gemeente Raalte.

Lokaal Alternatief wil opheldering
Weekblad voor Salland – Tue, 15 May 2012 20:35:00 GMT
RAALTE – Egbert den Daas (Lokaal Alternatief Raalte) eist van B&W opheldering over de gang van zaken rond de rioolwaterkwestie. De fractievoorzitter vraagt zich af waarom op 16 november in allerijl een persconferentie gehouden werd die veel commotie veroorzaakte, terwijl het na de uitspraak van Justitie op 1 mei tot heden “oorverdovend stil” bleef. Op 19 november 2012 werd de afvoer naar de rioolwaterzuivering stopgezet omdat er een giftige stof in het riool aangetroffen werd.

Rioleringswerkzaamheden aan de Dorpsstraat gestart
NuHeino.nl – Thu, 17 May 2012 21:25:00 GMT
Op dit moment vinden er in het centrum van Heino, aan de Dorpsstraat, werkzaamheden plaats aan het rioleringsstelsel. Van 10 mei t/m 1 juni 2012 is daarom de Dorpsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. “Dit vanwege rioleringswerkzaamheden in het wegvak tussen de Schoolstraat en de Brinkweg, inclusief de splitsingen.”, aldus de gemeente Raalte. De voetpaden blijven bereikbaar voor voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid via de Van der Capellenweg en de Markstraat.

Gemeente Rotterdam.

stappenplan uitvoering werkzaamheden motorstraatgebied
Gemeente Rotterdam – Tue, 15 May 2012 14:37:00 GMT
Het Stappenplan Motorstraatgebied is samen met alle partijen en sleutelfiguren uit de wijk, met zorg door het Ingenieursbureau van de gemeente, samengesteld. Het doel van dit plan is om de stroom van alle werkzaamheden in 2012 in goede banen te leiden. OverlastHelaas geven sommige werkzaamheden overlast. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van het riool in een duurzaam gescheiden stelsel.

kappen van bomen carnissesingel
Gemeente Rotterdam – Wed, 16 May 2012 11:03:00 GMT
Eind april is omgevingsvergunning verleend voor het kappen van vier bomen aan de Carnissesingel, nabij de loopbrug Zuidplein. Bomen kappen De bomen moeten worden gekapt voor de vervanging van een betonnen (riool-)persleiding. Deze is in 1941 aangelegd en heeft op diverse locaties al lekkages gehad.

Gemeente Rijswijk.

Werkzaamheden Haagweg
Gemeente Rijswijk – Tue, 15 May 2012 15:52:00 GMT
Ter voorbereiding op het project “Verbetering leefbaarheid Haagweg” voeren we in de week van maandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei 2012 tussen 7:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden uit op de ventwegen aan beide kanten van de Haagweg. Op het hele stuk tussen de gevel van de woning en de hoofdweg graven we een geul van een halve meter breed. Daarna leggen we exact vast waar kabels, leidingen en riolering liggen.

Gemeente Schagen.

Rioolwerk in Torenstraat en Hofstraat
Gemeente Schagen – Tue, 15 May 2012 14:38:00 GMT
De rioolwerkzaamheden in de Torenstraat en Hofstraat vinden deels op andere dagen plaats dan eerder is aangekondigd. Dit komt doordat de aannemer een defect heeft aan zijn materieel. Maandag 14 mei vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats die enige overlast kunnen geven. Voor de rioolwerkzaamheden in de Torenstraat moet de straat nog een tweede dag afgesloten worden. Wanneer dat plaatsvindt is nog niet bekend.

Gemeente Scherpenzeel.

Werkzaamheden riolering
Gemeente Scherpenzeel – Mon, 14 May 2012 10:59:00 GMT
In de Prinses Margrietlaan, Prinses Beatrixlaan, Willaerlaan 1 tot 77 en de Wilgenhof vanaf de Willaerlaan tot aan Wilgenhof 23 vervangt de gemeente de riolering. Tegelijkertijd legt de aannemer een gescheiden rioolstelsel aan en wordt de verharding van de rijbaan en de trottoirs vervangen. De werkzaamheden zijn gepland op 21 mei 2012 en duren tot 1 december 2012. De werkzaamheden worden in korte stukken uitgevoerd om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Gemeente Sint Oedenrode.

Eerst kijken naar de riolering, dan naar de weg
Mooirooi – Tue, 15 May 2012 18:45:00 GMT
15 mei 2012 De aanleg maar vooral het beheer van de riolering in Rooi gaat ingrijpend veranderen. Bij deze verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan zal bijvoorbeeld de staat van de riolering aanleiding zijn om meteen maar de bovenliggende weg aan te pakken. Nu is dat nog omgekeerd. Het onderhoud van riolering wordt voortaan “leading” op het onderhoud van de weg, zoals dat heet.

Gemeente Stein.

Het rioolstelsel in de Nijverheidsweg en omgeving in Stein is een gescheiden stelsel. Dit betekent dat het vuile huishoudelijke afvalwater gescheiden wordt afgevoerd van het schone hemelwater. Onder de rijbaan van de Nijverheidsweg liggen hiervoor dan ook twee rioolbuizen. De gemeente Stein wil het schone regenwater zoveel als mogelijk vast houden binnen het gebied. Dit is goed voor het tegengaan van verdroging van de ondergrond, maar ook om de hoeveelheid te zuiveren rioolwater te beperken. Dat kan door het schone regenwater niet langer af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar dit af te koppelen en terug te brengen in de bodem. Voordat de gemeente het regenwater wil laten infiltreren in de bodem wil zij uit voorzorg eerst onderzoeken of er geen foute rioolaansluitingen zijn. Bron: gemeente Stein 15-05-2012.

Gemeente Uden.

Jaarprogramma Milieu en Bouwen 2012
Gemeente Uden – Wed, 16 May 2012 00:46:00 GMT
De Gemeenteraad heeft op 5 april 2012 het Jaarprogramma Milieu en Bouwen 2012 vastgesteld. Het Jaarprogramma vertaalt nieuwe ontwikkelingen in acties die in 2012 worden uitgevoerd. Het gaat om acties op gebied van vergunningverlening bouwen, ruimtelijke ordening en milieu, handhaving bouwen, ruimtelijke ordening en milieu en de thema’s bodem, lucht en geur, geluid, afvalinzameling, water en riolering en externe veiligheid. Het jaarprogramma is te raadplegen op de gemeentelijke site

Gemeente Vlissingen.

Reiniging riolering binnenstad
Gemeente Vlissingen – Tue, 15 May 2012 08:25:00 GMT
Gepubliceerd op 15 mei 2012 Begin mei is de gemeente Vlissingen gestart met het reinigen van de riolering in de binnenstad en alle straten ten zuiden van de Paul Krugerstraat. Gelijktijdig wordt de riolering geïnspecteerd met behulp van een videocamera. De werkzaamheden duren tot 15 juni.TipHet is mogelijk dat omwonenden tijdelijk enige stankoverlast in hun woning ervaren. Dit komt door het vacuüm trekken van de riolering. Dit kan worden verholpen door alle kranen even open te draaien.

Gemeente Weststellingwerf.

Samenwerking bij onderhoud riolering
Weekblad de Koerier – Heerenveen – Sat, 19 May 2012 10:11:00 GMT
WOLVEGA –  De drie gemeenten in de zuidoosthoek van Friesland worden niet samengevoegd, maar werken wel samen. Dat blijkt uit een samenwerkingscontract op het gebied van riolering. Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben een gezamenlijk reinigings- en inspectiecontract afgesloten met de aannemer M.J. Oomen Groep uit Moerdijk. In dit prestatiecontract zijn afspraken gemaakt over het schoonspuiten en inspecteren van de riolering.

Gemeente Wijchen.

11-05-2012 Vervanging riolering en versmalling Oud Ravensteinseweg
Wijchense Omroep – Sat, 12 May 2012 13:31:00 GMT
11-05-2012 Vervanging riolering en versmalling Oud Ravensteinseweg De riolering wordt vervangen vanaf de kruising Oud Ravensteinseweg / Hogeweg tot aan de versmalling waar de fietsroute naar het centrum begint. De hele weg moet worden opengebroken om de oude riolering eruit te kunnen halen en de nieuwe riolering erin te leggen. De bomen aan de Oud Ravensteinseweg staan de werkzaamheden niet in de weg en blijven gewoon staan.

Gemeente Zaltbommel.

Verontreiniging oppervlaktewater
NijmegenNieuws.nl – Fri, 18 May 2012 01:53:00 GMT
Het Milieu Recherche Team van de politie Gelderland-Midden/Gelderland-Zuid heeft op dinsdag 15 mei twee mannen van 38 en 41 jaar uit de gemeente Zaltbommel aangehouden op verdenking van hun betrokkenheid bij een ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard. Drinkwaterleidingmaatschappij Dunea trof begin maart van dit jaar in de Afgedamde Maas en de Bommelerwaard een te hoog gehalte aan van de werkzame stof Dimethomorf.

Gemeente Zandvoort.

Zandvoortselaan 22 mei van 03.00 tot 06.00 uur afgesloten tussen Gerkestraat en Bentveldweg (15-05-2012)
Gemeente Zandvoort – Tue, 15 May 2012 14:50:00 GMT
Op dinsdag 22 mei is de Zandvoortselaan tussen 03.00 en 06.00 uur afgesloten tussen Gerkestraat en Bentveldweg. Er wordt gewerkt aan de riolering om wateroverlast te voorkomen. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken worden deze werkzaamheden in de vroege ochtend uitgevoerd. Er zal ’n omleiding via de Zeeweg zijn.

 

Waterschappen.

Open dag waterschap Zuiderzeeland goed bezocht
Waterschappen – Mon, 14 May 2012 10:12:00 GMT
De open dag op 12 mei is door ruim 400 belangstellenden bezocht. De bezoekers kregen een antwoord op de vraag waar het afvalwater blijft, hoe het watersysteem in Lelystad werkt en hoe we in Lelystad droge voeten houden. Bezoekers namen een kijkje op de zuivering in Lelystad; één van de 5 zuiveringen in Flevoland. Met rondleidingen en waterproefjes kwamen jong en oud te weten wat er allemaal in ons afvalwater drijft en hoe het waterschap het afvalwater nu én in de toekomst zuivert.

Algemene regels Keur en vergunningenbeleid
Hoogheemraadschap Scheldestromen – Mon, 14 May 2012 09:47:00 GMT
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 9 mei 2012 een aantal algemene regels op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 vastgesteld. Voor een aantal handelingen is daardoor geen watervergunning meer nodig, mits voldaan wordt aan de voorschriften die in de algemene regels zijn opgenomen. Ook heeft het dagelijks bestuur de Nota vergunningenbeleid waterbeheer Scheldestromen 2012  vastgesteld.

Lek in rioolwaterleiding bij Terborg
Waterschap Rijn en Ijssel – Tue, 15 May 2012 01:17:00 GMT
Publicatiedatum : 14 mei 2012Afgelopen weekend is er een lek ontdekt in een rioolwaterleiding bij Terborg. Hierdoor is over een traject van ongeveer 800 meter tussen Terborg en de rioolwaterzuivering in Etten rioolwater in de Akkermansbeek terecht gekomen. Het lek is meteen gedicht en in de Akkermansbeek zijn dammen gelegd om verdere verspreiding te voorkomen.Het rioolwater wat terecht is gekomen in de Akkermansbeek is huishoudelijk afvalwater uit Gaanderen en Terborg.

Waterschap: ‘Vervuiling Dimethomorf verder afgenomen’
Vakblad voor de bloemisterij – Tue, 15 May 2012 13:16:00 GMT
NieuwsWaterschap: ‘Vervuiling Dimethomorf verder afgenomen’ 15 MEI 2012 Volgens waterschap Rivierenland is de vervuiling in de sloten in de Bommelerwaard, die veroorzaakt werd door een hoge concentratie van het bestrijdingsmiddel Dimethomorf, nu onder controle. Waterschap Rivierenland meldt dat de waterkwaliteit nu binnen de vastgestelde kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater ligt.

Hypermoderne waterzuivering
De Koerier – Tue, 15 May 2012 21:08:00 GMT
VROOMSHOOP – Vroomshoop krijgt een nieuwe rioolwaterzuivering op basis van de zogeheten Nereda-Technologie. De nieuwe technologie, bedacht door de TU Delft is een nieuwe manier om afvalwater te zuiveren. Nereda, een korrelslib boordevol waterzuiverende bacteriën, maakt huishoudelijk afvalwater tot viermaal sneller schoon dan traditionele technieken. Dat levert een energiebesparing van ruim 20 procent, terwijl er ook veel minder ruimt en tijd voor nodig is.

Lekke persleiding rioolwaterzuivering
Waterschap Hollandse Delta – Tue, 15 May 2012 16:58:00 GMT
Publicatiedatum : 14 mei 2012 Maandagmiddag 14 mei is een lekkage ontstaan in een leiding van de rioolwaterzuivering in Oostvoorne. Deze leiding voert het gezuiverde water af naar het Hartelkanaal. De oorzaak van het lek is een kapot verbindingsstuk tussen twee leidingstukken. Op dit moment is Hollandse Delta bezig met de reparatie. De zuivering van het afvalwater van de inwoners en bedrijven uit Oostvoorne en Rockanje gaat tijdens de werkzaamheden gewoon door.

Breuk persleiding Eerbeek gerepareerd
De Stentor – Fri, 18 May 2012 09:43:00 GMT
EERBEEK – De breuk in de persleiding van de riolering in Eerbeek is gerepareerd. Dat meldt Waterschap Veluwe. De breuk in de persleiding werd woensdagmiddag opgemerkt.Door de breuk kwam een weiland onder water te staan. De gemalen zijn daarop stilgezet en het rioolwater is met vrachtwagens afgevoerd. Voordat de breuk gerepareerd kon worden, moest eerst het water dat in het weiland stond worden weggepompt. Woensdagavond en -nacht is het water van het weiland gepompt.

Waterschap Rivierenland trekt negatief gebruiksadvies oppervlaktewater Bommelerwaard in
Waterschap Rivierenland – Fri, 18 May 2012 20:10:00 GMT
Publicatiedatum : 18 mei 2012Waterschap Rivierenland heeft de vervuiling van de sloten ten westen van de Meidijk in de Bommelerwaard onder controle. De vervuiling met het bestrijdingsmiddel Dimethomorf is weer verder afgenomen. Het waterschap trekt daarom het negatieve gebruiksadvies voor oppervlaktewater in de Bommelerwaard ten westen van de Meidijk in. Boeren en tuinders kunnen het oppervlaktewater weer gebruiken voor agrarische doeleinden zoals veedrenking en besproeiing.