Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2020-wk-45/46

16 november 2020 11:17 uur

Actuele wegwerkzaamheden 11 november 2020
Gemeente Enschede – 11 Nov 2020
11 november 2020Op diverse plekken werkt de gemeente de komende periode aan de weg. Werkzaamheden Molenstraat De werkzaamheden aan de Molenstraat zijn in volle gang. Het asfalt is verwijderd en de nieuwe riolering wordt aangebracht. Door de werkzaamheden is het station momenteel per auto enkel bereikbaar via de Piet Heinstraat. Naar verwachting is het kruispunt met het Stationsplein rond het nieuwe jaar weer open voor verkeer.

 

Rioolreiniging en rioolinspectie in Uitwijk, Giessen (Rietdijk) en gedeelte van Veen
Gemeente Altena (1959) – 9 Nov 2020
Vanaf 16 november gaan we de riolering reinigen en inspecteren in Uitwijk, Giessen (Rietdijk) en een gedeelte van Veen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Wat gaan we doen? Voordat de riolering geïnspecteerd kan worden moet deze eerst worden gereinigd. Dit reinigen gebeurt met water onder zeer hoge druk. Daarna wordt de riolering met camera’s geïnspecteerd.

 

Regenwater voor nu en later
Gemeente Sint-Michielsgestel – 5 Nov 2020
De regeling is bedoeld voor inwoners die aangesloten zijn op een gemengd riool. Via de afkoppelregeling is het mogelijk om een vergoeding van 500 euro te ontvangen, als inwoners hun regenpijp afkoppelen van het riool. De waterberging, waar het regenwater blijft, moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere een minimale dakoppervlakte afgekoppeld worden en moet al het water op eigen terrein worden opgevangen.

 

Wegwerkzaamheden deel Hengstdalseweg duren tot 30 april
RN7 – 2 Nov 2020
NIJMEGEN – Vanwege werkzaamheden is een deel van de Hengstdalseweg in Nijmegen-Oost van 2 november tot 30 april afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Beukstraat en de Sophiaweg, dat aan vervanging toe is. De werkzaamheden begonnen maandag bij de kruising met de Beukstraat. Er wordt in fases verder gewerkt richting de Sophiaweg.Dit gedeelte van de Hengstdalseweg wordt een fietsstraat waar je 30 km per uur mag rijden.

 

WATERSCHAPPEN

 

Waterschap koersvast
Waterschap Vallei en Veluwe –  10 Nov 2020
Nederland staat voor een ongekende uitdaging als gevolg van de coronapandemie. In deze onzekere tijd wil Waterschap Vallei en Veluwe koers houden, maar ook flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Om duurzaam uit deze crisis te komen kiest het waterschap ervoor om gericht te investeren. Dat betekent dat er in 2021 onder andere geld wordt besteed aan de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie en circulaire economie.

 

Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard
Nieuws.nl – Sittard-Geleen – 8 Nov 2020
Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Parklaan en de Geleenbeek in Sittard. Ruimte voor de beek in de stad Door het centrum van Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en voor wateroverlast in deze wijk in de binnenstad zorgt.

 

Waterschap trekt één lijn in definitie droge en natte sloten
Hoogheemraadschap Scheldestromen – 5 Nov 2020
05 nov 2020 Waterschap Scheldestromen hanteert voor zijn beheergebied vanaf november 2020 een uniforme aanpak voor droge en natte sloten. Door verschillende waterschappen uit het verleden werd in Zeeland hiervoor nog geen eenduidige definitie gebruikt. Droge of natte sloten zijn bepalend voor het wel of niet toepassen van teeltvrije zones langs sloten. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer stelt eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen langs sloten.