Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2020-wk-41

12 oktober 2020 15:40 uur

Reiniging van het riool
Gemeente Scherpenzeel – 5 Oct 2020
Vanaf 5 oktober tot en met 20 november wordt een gedeelte van het rioolstelsel gereinigd. Dat kan enig ongemak met zich meebrengen. Doordat de riolering met hoge waterdruk wordt gereinigd kan het gebeuren dat de binnenriolering wordt leeggezogen of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt een rioollucht in huis, eenvoudig te verhelpen door alle kranen even te laten lopen (waterslot herstellen).

 

Rioolinspectie in Meierijstad
TV Schijndel – 7 Oct 2020
Meierijstad – In de maanden oktober, november en december laat de gemeente een deel van het rioolstelsel inspecteren en reinigen. De planning ziet er voor Schijndel als volgt uit: Week 42/43: Putsteeg Schijndel, in week 43/44/45: de Borne Schijndel, Week 46/47/48: wijk Boschweg, Schijndel. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur en worden uitgevoerd door Nieuwco B.V. Als een straat aan de beurt is krijgen aanwonenden een brief van de aannemer.

 

EnviroChemie bouwt zuiveringsinstallatie op terrein Chemours
H2O – 4 Oct 2020
EnviroChemie bouwt op het fabrieksterrein van Chemours in Dordrecht een afvalwaterzuivering. De installatie vervangt de tijdelijke zuivering die het chemiebedrijf heeft geplaatst om het afvalwater dat vrijkomt bij de productie van fluorpolymeren en -elastomeren te zuiveren. De zuivering van Chemours ligt onder een vergrootglas door vervuiling van het oppervlaktewater met stoffen die vrijkomen bij de GenX-techniek die het chemiebedrijf toepast.

 

WATERSCHAPPEN

 

Digitaliseringsberaad over de kansen van data
Unie van Waterschappen –  12 Oct 2020
Onnlangs vond het vierde Digitaliseringsberaad van de Unie van Waterschappen plaats. Onder leiding van bestuurslid Toine Poppelaars spraken de leden over hoe waterschappen kansen pakken als het gaat om het delen en (her)gebruiken van data. De wereld van data en technologie is sterk in ontwikkeling. Data bieden slimme oplossingen en mogelijkheden voor allerlei werkzaamheden van de waterschappen. Daarnaast vraagt de informatiesamenleving om een datagedreven overheid.

 

Herstel Westdijk kan starten, waterschap stemt in met financiering
Waterschap Vallei en Veluwe – 1 Oct 2020
De sanering en het herstel van de Westdijk bij Bunschoten-Spakenburg kan binnenkort van start. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe stemde woensdag 30 september in met de financiering van dit project om de Westdijk schoon en veilig te maken. Eind oktober begint Boskalis met de voorbereidende werkzaamheden. Zij hebben het werk voorlopig gegund gekregen.

 

Nieuw rioolgemaal Klazienaveen in gebruik genomen
Waterschap Vechtstromen – 5 Oct 2020
In oktober starten we met de volgende fase, waarin het oude rioolgemaal wordt gesloopt. Met de ingebruikname van het nieuwe gemaal, is het oude gemaal overbodig geworden. Rioolgemaal Klazienaveen verpompt het afvalwater van Klazienaveen, Weiteveen en Zwartemeer naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Emmen.