Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2020-wk-39

28 september 2020 15:27 uur

Rioolwerkzaamheden Proost de Beaufortstraat Meerssen
Gemeente Meerssen – 22 Sep 2020
In opdracht van de Gemeente Meerssen start aannemer Gebr. Kurvers BV donderdag 24 september met rioleringswerkzaamheden in de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het kruispunt Proost de Beaufortstraat – Proost Hugostraat. Tijdens de werkzaamheden sluiten we voor ieders veiligheid het kruispunt af en nemen we diverse verkeersmaatregelen.

 

Herstelwerk stamriool langs Heerbaan
Gemeente Veldhoven –  22 Sep 2020
Dinsdag 22 september 2020De gemeente is beheerder van bijna al het riool in Veldhoven. Behalve het reguliere onderhoud merkt u daar weinig van. Maar van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober 2020 vindt er langs de Heerbaan aan de kant van wijk ’t Slot een bijzonder herstelwerk plaats. Er is daar namelijk een gat ontstaan in het hoofdriool in de buurt van een rioolpomp.Het hoofdriool zorgt voor de afvoer van rioolwater van een heel groot deel van Veldhoven en Wintelre.

 

Herinrichting Hoofdweg Nijeholtpade van start
Gemeente Weststellingwerf – 21 Sep 2020
De Hoofdweg in Nijeholtpade gaat op de schop. Het riool in het westelijk deel van de Hoofdweg wordt vervangen en het regenwater wordt gescheiden. Ook krijgt de straat een nieuwe inrichting. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en deskundigen uit het dorp. Wethouders Hanneke Zonderland en Mariska Rikkers gaven maandagochtend 21 september samen met inwoonster Deborah van Wijngaarden het startschot voor de werkzaamheden.

 

Riolering in de Boerenstreek en De Grachten wordt gereinigd
Soester Courant –  22 Sep 2020
SOEST Het rioolstelsel in de wijk Boerenstreek en op het bedrijventerrein De Grachten worden in oktober en november gereinigd, meldt de gemeente. Het riool wordt gereinigd en nagekeken op gebreken en eventuele obstakels worden verwijderd. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer tot eind november.  Het bedrijf ‘MJ Oomen’ reinigt en inspecteert de komende periode in opdracht van de gemeente Soest een gedeelte van het ondergrondse (hoofd) rioolstelsel in Soest.

 

Rioolvervanging en herinrichting van de Molenstraat en omgeving
Gemeente Waalre – 23 Sep 2020
Geplaatst op dinsdag 22 september 2020In het najaar van 2019 startte het project rioolvervanging en herinrichting van de Molenstraat en omgeving. De werkzaamheden schieten goed op. In de Dreefstraat, Werenfriedstraat, Engelmondstraat, Kerkakkers en Kerkstraat, Adalbertstraat, Engelmondstraat en Swidbertstraat zijn de nieuwe rioleringen aangebracht. Deze wegen zijn heringericht volgens het ontwerp dat samen met de bewoners is gemaakt. Deze straten zijn weer te gebruiken voor verkeer.

 

WATERSCHAPPEN

 

Decentrale uitvoeringskosten klimaatakkoord in beeld
Unie van Waterschappen –  24 Sep 2020
24 september verscheen een onderzoek met een raming van de extra kosten die gemeenten, provincies en waterschappen moeten maken voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Voor de 21 waterschappen gaat het om een geschatte inspanning van gemiddeld 10 tot 11 fte per waterschap per jaar. De decentrale overheden krijgen door de uitvoering van het klimaatakkoord nieuwe taken en huidige taken moeten worden geïntensiveerd. Dit geldt ook voor de waterschappen.

 

Regenwater verdwijnt steeds minder in riool op Euvelgunne
Waterschap Noorderzijlvest –  22 Sep 2020
Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Regio Groningen Assen, Bedrijvenvereniging Zuidoost, Hanzehogeschool Groningen en de deelnemende bedrijven. Tijdens het bezoek onthulden de aanwezige bestuurders het bouwbord met de deelnemende bedrijven. Klimaatbestendig Euvelgunne is een pilotproject gericht op het verminderen van de overbelasting van het rioolstelsel in Groningen.