Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2020-wk-37

14 september 2020 06:09 uur

Riool Waterland overbelast bij extreme regenval
Gemeente Waterland – 9 Sep 2020
Bewoners van Waterland die nog steeds regenwater afvoeren op het vuilwaterriool worden dringend verzocht dat zo spoedig mogelijk zelf af te koppelen. Het is zelfs verboden om hemelwater en grondwater te lozen op de vuilwaterriolering zonder ontheffing. Bewoners moeten er zelf voor zorgen dat het regenwater en grondwater (waar ze vanaf willen) geloosd worden in de bodem, sloot of hemelwaterriool.

 

Gemeente Midden-Drenthe – Nassaukade in Beilen afgesloten wegens werkzaamheden – Nassaukade in Beilen afgesloten wegens werkzaamheden
Gemeente Midden-Drenthe – 10 Sep 2020
Wegens werkzaamheden aan het riool is de Nassaukade in Beilen afgesloten voor verkeer. Dit gaat zeker nog tot en met 22 september duren. Een overzicht van alle wegafsluitingen in de gemeente Midden-Drenthe en de bijbehorende omleidingen is hier te vinden. De eventueel gewijzigde gegevens bij ‘Wat te doen?’ gaan hiermee verloren.

 

Noorderstraat, Sprundel
Gemeente Rucphen – 8 Sep 2020
De Noorderstraat in Sprundel wordt vanaf maandag 14 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020 afgesloten. Vanwege rioleringswerkzaamheden zal het gedeelte Noorderstraat tussen de huisnummers 12A en 24 in beide richtingen zijn afgesloten voor gemotioriseerd verkeer. Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gebruik blijven maken van deze route door over te steken. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Vosdonkseweg, Kozijnenhoek, Industriestraat, Sprundelseweg en vice versa.

 

WATERSCHAPPEN

 

Toename weersextremen vraagt om ambitieus waterschap
Hoogheemraadschap Delfland –  10 Sep 2020
Er zijn veel verschillende ontwikkelingen waarmee je als waterschap rekening moet houden. Hoogheemraad Peter Ouwendijk legt uit: “Wij zetten ons er dagelijks voor in dat bewoners in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst.

 

 

Peilbesluit aangepast om verdroging natuur in Weerribben te bestrijden
H2O –  10 Sep 2020
Na een geslaagde proef wil Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel aanpassen. Dat moet helpen om de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben tegen te gaan. Drie jaar geleden experimenteerde WDODelta in het droge voorjaar voor het eerst met het waterpeil in het natuurgebied, vertelt woordvoerder Herald van Gerner.

 

Waterschap Limburg sluit raamovereenkomsten ingenieursdiensten af
Waterschap Limburg – 5 Sep 2020
Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Om dit werk voor onze omgeving goed uit te kunnen voeren, werken we regelmatig samen met ingenieursbureaus.