Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2020-wk-28

12 juli 2020 18:44 uur

Reinigen en inspecteren Riolering Marken
Gemeente Waterland – 12 Jul 2020
Het betreft de gehele oude kern en de werfjes met uitzondering van de nieuwbouwwijk “Minnebuurt”. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 4 weken in beslag. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u door de aannemer geïnformeerd middels een bewonersbrief. Het verkeer ondervindt hoegenaamd geen hinder van deze werkzaamheden. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer D.Bond,.

 

Dáárom geen autowassen aan huis!
Gemeente Horst aan de Maas – 6 Jul 2020
NieuwbouwwijkenVanaf 2003 zijn in de nieuwbouwwijken in onze gemeente gescheiden rioolstelsels aangelegd. Bij dit type riolering worden de twee waterstromen gescheiden van elkaar afgevoerd: het afvalwater gaat naar de zuivering en het hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater of infiltreert in zogenaamde wadi’s of infiltratiebuffers. Autowasplaats Bij gescheiden riolering is het geen goed idee om auto’s op straat te wassen.

 

Een moreel kompas voor het rioolwateronderzoek naar drugsgebruik
KWR Water – 3 Jul 2020
Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat er concessies aan de privacy van burgers gedaan mogen worden als daarmee het coronavirus bestreden kan worden. Dat betekent dat je telefoon je locatie continue doorgeeft en centraal wordt geanalyseerd bij wie je in de buurt bent geweest; Big Brother zit in je eigen broekzak. Kies je voor je privacy of het maatschappelijk belang? Analoog aan onze digitale sporen laat iedereen ook chemische sporen achter in zijn of haar omgeving.

 

WATERSCHAPPEN

 

Vechtstromen stort 1 miljoen in innovatiefonds
Omroep Almelo – 8 Jul 2020
Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vastgesteld. Onderdeel daarvan is een innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met 1 miljoen euro. Met het fonds wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het waterbeheer.

 

Gesprek over Regionale Energiestrategie hervat na pauze door coronacrisis
Gemeente Zutphen – 9 Jul 2020
Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Concept Regionale Energiestrategie (RES). In maart 2020 was de Concept RES klaar. De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om bijeenkomsten op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan.

 

De Loobeek kan weer meanderen
Waterschap Limburg – 3 Jul 2020
Op 2 juli hebben gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg, wethouder Martijn van der Putten en Waterschapsbestuurder Arnold Jansen de start van de herinrichting van de Loobeek gemarkeerd, met een gepaste 1,5-meter handdruk.  De Loobeek wordt over een lengte van ongeveer 6 kilometer natuurlijk slingerend aangelegd, waarbij rekening wordt gehouden met het aangrenzende grondgebruik en het voorkomen van wateroverlast en op plaatsen wordt in het beekdal nieuwe natuur ingericht.