Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2020-wk-26

28 juni 2020 19:37 uur

Rioolrenovaties op diverse locaties in stadsdeel Sittard
Nieuws.nl – Sittard-Geleen – 28 Jun 2020
In Sittard-Geleen worden op diverse locaties frees- en renoveringswerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Komende weken is een aantal straten in Sittard aan de beurt. De freeswerkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 29 juni en woensdag 15 juli, de renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 10 augustus en vrijdag 25 september.

 

Stremming wegvak Lindenlaan Kolham vanaf 29 juni
Gemeente Midden-Groningen –  18 Jun 2020
In verband met rioolreconstructie werkzaamheden zal onderstaand wegvak voor alle doorgaande verkeer worden gestremd. Wilgenlaan (oude gedeelte) te Kolham, betreft het gedeelte vanaf de Lindenlaan tot einde wegvak. (is doodlopende weg). De stremming gaat in op maandag 29 juni en zal naar verwachting circa 4 weken duren.

 

WATERSCHAPPEN

 

Hollandse Delta aan de slag met zoetwatervoorziening Brielse Meer
H2O –  25 Jun 2020
Waterschap Hollandse Delta (WSHD) werkt de komende jaren aan het verbeteren van de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer en de Bernisse. Die is van groot belang voor de bedrijven van de Europoort en de Botlek. Eerder deze maand kende het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie toe vanuit het Deltafonds Zoetwater. Die had het waterschap samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam aangevraagd.

 

Realisatieovereenkomst project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad
Waterschap Limburg –  25 Jun 2020
Gemeenten Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal, Waterschap Limburg en Provincie Limburg tekenen op 29 juni in het provinciehuis een overeenkomst voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’. Wethouder Pierre Verbraak: “Het geld is geregeld, het ontwerp is gereed: aan de slag met de uitvoering zodat er over 2 jaar een mooi en veilig fietspad ligt tussen Parkstad en het Heuvelland en wateroverlast bestreden wordt.

 

Diverse wijken Edam-Volendam van het gas af
Stadskrant Edam –  18 Jun 2020
Enkele wijken in Volendam, Kwadijk en Oosthuizen gaan de komende jaren als proeftuin fungeren voor de overstap naar nieuwe warmtewinning.  In overleg met de bewoners en betrokken organisaties moeten de eerste woningen in 2022 van het gas af.??In Oosthuizen zal gekeken worden naar het opwekken van thermische energie uit afvalwater. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Oosthuizen.