Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-6

09 februari 2020 19:06 uur

Rijkswaterstaat: Oosterscheldekering en IJsselkering mogelijk dicht
H2O – 9 Feb 2020
De storm Ciara zorgt in combinatie met het springtij voor hoge waterstanden langs de kust. Er is een kans dat de IJsselkering en de Oosterscheldekering maandag sluiten. Dat meldt Rijkswaterstaat. Vanaf maandagmiddag tot dinsdag wordt voor de gehele kust verhoogde waterstanden verwacht. Dit houdt waarschijnlijk tot woensdag aan, aldus Rijkswaterstaat, die code geel heeft afgekondigd voor verhoogde waterstanden voor kust. Zondagmiddag bereikt de storm Ciara Schotland en trekt oostwaarts.

 

Burgemeester: bewoners camping Anloo vanaf 24 februari zonder water en riolering
Asser Courant – 4 Feb 2020
Dat heeft burgemeester Anno Wietze Hiemstra vanmiddag in een besloten bijeenkomst in het restaurant op de camping mede gedeeld. De gemeente Aa en Hunze betaalt de komende drie weken nog voor water en beveiliging op de camping en zorgt ervoor dat de riolering blijft aangesloten en dat het afval wordt opgehaald. Eerder is de elektriciteit al afgesloten. In de failliete boedel zit geen geld meer.

 

Rioolinspectie in Oosseld, Vijverberg-Zuid en op industrieterrein Verheulsweide-Zuid
Gemeente Doetinchem – 4 Feb 2020
In de periode van 10 februari tot en met 1 mei wordt het gemeentelijke rioolstelsel in Oosseld, Vijverberg-Zuid en op industrieterrein Verheulsweide-Zuid gereinigd en geïnspecteerd. Dit wordt gedaan om te kijken of het rioolstelsel naar behoren functioneert. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Remondis Rioolservice. Om een goed beeld te krijgen van de staat van de riolering worden de rioolbuizen eerst gereinigd door middel van een speciaal rioolreinigingsvoertuig.

 

Innovatieve grondwaterstandmetingen in Zevenaar
ProRail – 4 Feb 2020
Wat te doen als door hoge grondwaterstanden wissels gaan storen? Dit probleem kwam naar voren bij de aanleg van de hogesnelheidswissels tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door veel regen worden daar de grondwaterstanden onder het spoor te hoog. De wissels werken dan niet goed waardoor minder of geen treinen kunnen rijden. ProRail doet nu een proef waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme sensoren om een oplossing te vinden.

 

‘Afvalwater wereldwijd enorme bron voor grondstoffen en energie’
H2O – 5 Feb 2020
Uit het afvalwater dat jaarlijks wereldwijd wordt geproduceerd kan 16,6 miljoen ton stikstof, 6,3 miljoen ton kalium en 3 miljoen ton fosfaat worden gewonnen. Met energie uit afvalwater kunnen 158 miljoen huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Dit staat in een onderzoek dat Instituut voor Water, Milieu en Gezondheid van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU-INWEH) deze week heeft gepubliceerd.

 

WATERSCHAPPEN

 

Mogelijke sluiting dijkdoorgangen Delfzijl door storm Ciara
Waterschap Noorderzijlvest – 9 Feb 2020
Op maandag 10 februari verwachten we hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelt om 12.00 ’s middags in Delfzijl een waterstand boven NAP +3m. Dit betekent dat de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl worden gesloten. Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld. De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3.

 

Droge Achterhoek omsingeld door hoog water
Regio8 – 6 Feb 2020
Grote delen van de Achterhoek kampen nog altijd met droogte, terwijl de waterstand in rivieren als de Rijn en de IJssel momenteel hoog is. De hoeveelheid water in de grotere rivieren heeft echter geen invloed op de hogere zandgronden. “Dat zou het mooiste zijn, als wij konden aftappen van de grote rivieren”, zegt woordvoerder Vanya Ginsel namens het Waterschap Rijn en IJssel. “Maar nee, het hoge water heeft geen effect op de hogere gronden. Wij zijn afhankelijk van de regen die hier valt.