Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-49

09 december 2019 08:16 uur

Reparatie riolering Ootmarsumsestraat
Omroep Almelo – 7 Dec 2019
Van dinsdag 10 december (07.00 uur) tot woensdag 11 december (17.00 uur) wordt de Ootmarsumsestraat afgesloten. Dit gebeurt ter hoogte van huisnummer 83, tussen de kruising Ootmarsumsestraat-Vriezenveenseweg en de kruising Parkweg – Ootmarsumsestraat – Vriezelaan. Verzakking Uit nader onderzoek is duidelijk geworden dat het onderliggende riool vanwege een verzakking gerepareerd moet worden. Voetgangers kunnen tijdens de uitvoering normaal passeren.

 

Gemeente Midden-Drenthe – Werkzaamheden Lievingerveld gestart – Werkzaamheden Lievingerveld gestart
Gemeente Midden-Drenthe – 5 Dec 2019
Onder het toeziend oog van onder andere toekomstige bewoners onthulden zij een bouwbord op schaal. Deze komt straks in het groot in het Lievingerveld komt te staan. Dit om het nieuwe buurtschap van Beilen letterlijk zichtbaar te maken. Aannemer Beugel uit Beilen is twee weken geleden gestart met werkzaamheden om de wegen en riolering in Lievingerveld aan te leggen. Daarna worden de nutsvoorzieningen aangelegd. Deze werkzaamheden zijn in het tweede kwartaal van 2020 afgerond.

 

Gemeente, geregel en gifverbod laten rat oprukken
Reformatorisch Dagblad – 7 Dec 2019
De rat rukt op en de overlast neemt de komende jaren alleen maar toe, zo voorspelt rattenbestrijder Ton Oostveen. Ratten hebben in Nederland vrij spel. Dat heeft verschillende oorzaken, aldus Bastiaan Meerburg, expert bij Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. “Het gebruik van rattengif is sinds 2016 verboden, bedrijven kampen met veel bureaucratische regels en gemeenten worden niet gecontroleerd door de rijksoverheid”, doet hij uit de doeken.

 

WATERSCHAPPEN

 

CoP Aquathermie
Stowa – 6 Dec 2019
Tijdens de bijeenkomst werd ingezoomd op de rol die waterschappen kunnen innemen bij de levering van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. Volgens jurist Anoeska Buijze is de speelruimte die de waterschappen daarbij hebben, behoorlijk groot. Maar je afwegingen en keuzes dienen wel transparant te zijn en je dient het zogenoemde gelijkheidbeginsel toe te passen.

 

Zuiderzeeland blijkt het meest energie-efficiënte waterschap
H2O – 5 Dec 2019
Waterschap Zuiderzeeland was in 2018 het meest energie-efficiënt van alle waterschappen. Dat meldt het waterschap naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage van het Rijk over de resultaten van het convenant MJA3. Het convenant MJA3 (Meerjarenafspraken energie-efficiëntie) werd in 2008 door alle waterschappen ondertekend. Ze beloofden, net als andere overheden en bedrijven, over drie planperiodes energie-efficiëntieplannen (EEP’s) te maken.