Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-46

18 november 2019 07:49 uur

Grote schoonmaak in groot riool
Gemeente Vlaardingen – 14 Nov 2019
De ene rioolbuis is de andere niet. Onder de Dillenburgsingel ligt een knoeperd van een rioolbuis! En die buis krijgt vanaf maandag 25 november een schoonmaakbeurt. Een klusje waar twee schoonmaakploegen gewapend met hogedrukspuit, zuigwagen, camera en ‘flubbers’ op af gaan. De rioolbuis die vanaf de Lepelaarsingel onder de Dillenburgsingel loopt naar het gemaal aan de Holysingel is een verzamelbuis. Het is een hoofdader van de wijk Holy. Het is een buis van 1,5 meter hoog.

 

Bouwend Nederland in de media over stikstof- en PFAS-problemen
Bouwend Nederland –  14 Nov 2019
Bouwend Nederland ziet dat het kabinet nu de eerste stappen zet in het stikstofdossier. De vraag die boven de markt blijft hangen is de tijdskwestie. De problemen zijn zeer urgent en er is geen tijd te verliezen. Het pakket maatregelen dat het kabinet nu voorstelt moet immers eerst nog door beide Kamers van het parlement worden aangenomen. Dit lijkt dus geen oplossing voor de echt korte termijn.

 

Deltacongres: een voorschot op de herijking
H2O – 17 Nov 2019
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat om niet tot 2050 te wachten met het nemen van maatregelen tegen de zeespiegelstijging. Dat geldt met name voor de kwetsbare plekken langs de Nederlandse kust. Dat zijn de locaties waar de zee in open verbinding staat met het achterland, zoals Rotterdam en de Zuidwestelijke Delta. Dat zei de voorzitter van het ENW, Gerhard van den Top, donderdag op het Deltacongres in Goes.

 

WATERSCHAPPEN

 

Klimaateffecten voor Twente in kaart gebracht
Waterschap Vechtstromen – 16 Nov 2019
Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

 

Waterschijf van vijf helpt bij bewuster omgaan met water
Helpdesk Water – 15 Nov 2019
Hoe ga ik om met water in de tuin? Wat mag er wel en niet in het toilet? Kan ik water besparen tijdens het wassen? De Waterschijf van vijf staat boordevol tips en weetjes om bewuster om te gaan met water. Bewoners hebben daar zelf voordeel bij, helpen mee aan goed waterbeheer en dragen bij aan een beter milieu. Wassen, gieten & regen, doorspoelen, koken en drinken Het zijn de vijf vakken van de Waterschijf van vijf.