Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-45

11 november 2019 08:20 uur

Rondleiding op rioolwaterzuivering
De Koerier – 7 Nov 2019
Vroomshoop – Waterschap Vechtstromen geeft op woensdagmiddag 13 november op verzoek van Milieuraad Den Ham-Vroomshoop een rondleiding op de rioolwaterzuivering in Vroomshoop. Bezoekers krijgen informatie over het zuiveringsproces en de nieuwste technieken De rondleiding begint om 14.00 uur op het adres de Sluis 20, 7681 KB Vroomshoop en duurt ongeveer anderhalf uur. Geïnteresseerden worden langs deze uitgenodigd om mee te gaan. Vooraf aanmelden is nodig.

 

Werkzaamheden riolering
Gemeente Sint Anthonis – 5 Nov 2019
Om de afvoer van het rioolstelsel te kunnen garanderen, vinden de komende periode werkzaamheden plaats. Eventuele vervuiling zoals zand en vet wordt uit het riool verwijderd. Daarnaast wordt met een camera in het riool de toestand van het rioolstelsel beoordeeld.Het bedrijf Adriaans Riooltechniek is inmiddels gestart met het reinigen en inspecteren van de riolering in de gemeente. Op dit moment zijn ze bezig in Wanroij. Vervolgens gaan ze verder in de andere kernen.

 

WATERSCHAPPEN

 

Noorderzijlvest bereidt reparatie lekke persleiding voor
Waterschap Noorderzijlvest – 5 Nov 2019
Het waterschap werkt momenteel aan het in kaart brengen van reparatiescenario’s. Het is belangrijk om in al die scenario’s na te denken over mogelijke effecten op de omgeving en de mate van mogelijke overlast. Daarom heeft het waterschap overleg met Veiligheidsregio Groningen. Het waterschap verwacht dat de reparatie in de komende weken plaats kan vinden. Bij voorkeur moet dat bij droog weer gebeuren. Een exact tijdpad is momenteel nog niet bekend.

 

Naar een duurzame waterketen: Officiële start WaterLab Flevoland
Water Alliance – 7 Nov 2019
Op plekken met lokale afvalwaterzuivering streeft Flevoland naar een hoge mate van milieubescherming en waterbesparing. Om deze innovaties te stimuleren hebben provincie, gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland onder de noemer WaterLab Flevoland de handen ineengeslagen. Leveranciers zijn uitgedaagd om hun meest innovatieve zuiveringssystemen in te dienen en deze 2 jaar te laten testen in de praktijk.