Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-44

Rioolinspectie in Amersfoort en Bunschoten
Provincie Utrecht - 29 Oct 2019
Op 30 oktober 2019 start aannemer Van der Velden met het reinigen en inspecteren van de riolering langs de N199 en de N806 in Amersfoort en Bunschoten in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden duren tot en met 19 november 2019 en kunnen buiten de spits enige verkeershinder geven vanwege een rijbaanversmalling. Meten is weten De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Deze worden gereinigd en geïnspecteerd.

 

Ook baggeraars en hoveniers in actie: 'PFAS-norm kwam uit de lucht vallen'
NOS - Sat, 26 Oct 2019
Opnieuw een grote demonstratie in Den Haag volgende week. Eerder deze maand waren het de boeren, dit keer komen de bouw- en infra-ondernemers. Ze protesteren tegen de stikstofregels, die volgens hen overhaast zijn ingevoerd. Maar ook de nieuwe PFAS-norm zorgt voor weerstand. Die norm raakt bedrijven die zich bezighouden met de handel in grond, zoals grote bouwbedrijven, baggeraars, maar ook hoveniers.

 

WATERSCHAPPEN

 

Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet
Helpdesk Water - Tue, 29 Oct 2019
Dit najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voor eerst in het 'echie' het schoonmaken van sloten door gebruik te maken van satellietbeelden. Uit een eerdere test met speciale software bleek dat deze digitale slotencontrole zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart. WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert. Ieder jaar controleert het waterschap 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt.

 

Toekomstbestendige wateraanpak Limburg vraagt extra investeringen
Waterschap Roer en Overmaas - 2 Nov 2019
Dijkgraaf Van der Broeck; "De gevolgen van de klimaatverandering treffen ons allemaal. Meer dan ooit ervaren Limburgers hoe belangrijk water is; of het nu te droog of te nat is, of het nu schoon of vies is, we hebben er allemaal mee te maken." In de Begroting 2020 heeft Waterschap Limburg haar grootste opgaven benoemd. Dit zijn het omgaan met het veranderende klimaat, waterveiligheid langs de beken en de Maas en waterkwaliteit.

 

Waterschap Brabantse Delta maakt eerste resultaten beoordeling primaire keringen bekend
Helpdesk Water - 1 Nov 2019
Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen, verdeeld over 8 dijktrajecten, aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiervan wordt op dit moment 7,5 km versterkt binnen het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. Voor 1 januari 2023 moeten alle 8 dijktrajecten zijn beoordeeld. Voor het dijktraject Volkeraksluizen-Moerdijkbruggen is de beoordeling als eerste afgrond en zijn de resultaten nu bekend.