Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-37

16 september 2019 15:11 uur

Onderzoek naar microplastics in gezuiverd afvalwater in volle gang
KWR Water – 13 Sep 2019
Het onderzoek naar microplastics in gezuiverd afvalwater door drinkwaterbedrijf PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR is in volle gang. Het onderzoek, dat plaatsvindt bij de rioolwaterzuivering in het Noord-Hollandse Wervershoof, helpt om inzicht te krijgen in microplastics in gezuiverd afvalwater (effluent).

 

We werken aan de kruising Fluiterlaan en Kerklaan
Gemeente Capelle aan den IJssel – 16 Sep 2019
Van maandag 16 september tot woendag 9 oktober is de kruising van de Duikerlaan met de Kerklaan afgesloten. We richten het plein rond het metrostation en het parkeerterrein bij de Albert Heijn opnieuw in, daarom volgen er nog meer werkzaamheden. De woningen, parkeerterreinen en bedrijven zijn altijd bereikbaar.  Tijdens de werkzaamheden zijn afwisselend de Duikerlaan, Kerklaan en Fluiterlaan afgesloten: Van 16 september tot 9 oktober is de kruising van de Duikerlaan met de Kerklaan afgesloten.

 

WATERSCHAPPEN

 

Grondwater op hoge gronden lager dan vorig jaar
Weekblad de Brug –  15 Sep 2019
REGIO – Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. Het waterschap vertelt: “In de lage delen liggen de grondwaterstanden rond normale waarden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode weer verder toegenomen.

 

Waterschap Aa en Maas in de wolken met waterdata in de cloud
VipDoc – 14 Sep 2019
Om goed te kunnen werken met water heeft een waterschap veel informatie nodig, liefst in real-time. Wat is de kwaliteit van het oppervlaktewater? Waar is teveel water of te weinig? Hoe staat het met de reiniging van afvalwater? Wat zijn de grondwaterstanden? Valid realiseert voor Waterschap Aa en Maas een datawarehouse voor waterdata in de Azure-cloud. Context: digitale transformatie “Digitale transformatie is ook bij ons een belangrijk thema. Iedereen is bezig de bedrijfsprocessen te innoveren.