Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-36

09 september 2019 05:56 uur

Start werkzaamheden Korte Molenstraat en Maasstraat – herinrichting centrum
Gemeente Cuijk – Fri, 06 Sep 2019
Publicatiedatum: Vrijdag 6 september 2019 Op maandag 16 september 2019 starten er werkzaamheden in de Korte Molenstraat en Maasstraat. Deze werkzaamheden maken deel uit van de herinrichting van het centrum van Cuijk. Wat gaat er zoal gebeuren? Afsluiting Maassstraat Gedurende de werkzaamheden wordt verkeer via een omleidingsroute naar en van het centrum geleid. Dit wordt met bebording aangegeven.

 

Experiment met sponstuin in Rotterdam
Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie – 6 Sep 2019
Doordat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met droogte en hitte, maar ook met periodes van hevige regen. Daarom is in Rotterdam deze zomer het project ‘De Sponstuin’ gestart. Dit is een proeftuin die werkt als een spons: een spons kan snel water opnemen, het lang vasthouden en het ook weer teruggeven aan de omgeving als dat nodig is.

 

WATERSCHAPPEN

 

Verontreiniging Groote Molenbeek Horst
Waterschap Roer en Overmaas – 6 Sep 2019
In de Groote Molenbeek bij Horst  is afgelopen weekend ongezuiverd rioolwater terecht gekomen. De oorzaak is vermoedelijk een storing in een rioolgemaal.  De storing is in het weekend verholpen. De lozing van het rioolwater heeft geleid tot een zuurstofdaling in het water en verslechtering van de waterkwaliteit. Hierdoor heeft er vissterfte plaatsgevonden. Medewerkers van het waterschap verwijderen de dode vissen en houden de waterkwaliteit voortdurend in de gaten.

 

Twee gemalen open tijdens Monumentendag
Waterschap Vallei en Veluwe – 6 Sep 2019
Tijdens Monumentendag op zaterdag 14 september zijn de gemalen Eemnes en Pouwel Bakhuis in Wapenveld open voor belangstellenden. Al eeuwenlang wordt water uit de laaggelegen Eemnesserpolder afgevoerd naar de Eem. En in Wapenveld deed gemaal Pouwel Bakhuis jaren dienst. Zaterdag 14 september, op Monumentendag, zijn de gemalen open voor publiek.Bijzonder zijn de 95 jaar oude elektrische pompen die in gemaal Eemnes staan. Slechts enkele keren per jaar starten en draaien deze antieke machines.

 

Wetterskip Fryslân bekroond met internationale GIS-award
GIS Magazine – 6 Sep 2019
Het Friese waterschap heeft een onderscheiding ontvangen voor de manier waarop het geo-informatie gebruikt. Jack Dangermond, president en oprichter van Esri, gunde onlangs op de jaarlijkse Esri International User Conference de Special Achievement in GIS (SAG) Award aan Wetterskip Fryslân. Wetterskip is geselecteerd uit meer dan 300.000 in aanmerking komende kandidaten. Het kreeg de prijs voor hun jarenlange vernieuwende toepassing van hun Geografisch Informatie Systeem.

 

Ook zonnepanelen bij RWZI Wieringen
Wieringer Courant – 4 Sep 2019
DEN OEVER Na de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Wieringerwerf zijn ook zonnepanelen geplaatst bij de RWZI Wieringen. Met zonneweiden als deze hoopt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2025 al zijn benodigde energie duurzaam op te wekken. Ook andere bronnen worden daartoe onderzocht, zoals de productie van biogas uit slib, het terugwinnen van restwarmte en het opwekken van energie uit waterkracht.