Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk 25

24 juni 2019 04:58 uur

Maandag 1 juli inloopavond over rioolwerk (2e fase) IJpelaar
Bredabuurt.nl –  22 Jun 2019
In augustus start de gemeente met de volgende fase van het rioolwerk in de wijk IJpelaar. Maandag 1 juli is er een inloopavond over het werk van 20.00 – 21.00 uur bij Thebe, Overakkerstraat 101 in Breda. De inloopavond over het werk is maandag 1 juli van 20.00 – 21.00 uur bij Thebe, Overakkerstraat 101 in Breda. Medewerkers van de gemeente en van aannemer Van den Elshout en de Bont geven tijdens de avond uitleg over het werk.

 

Circulair warmtenet binnen handbereik
Woonstichting De Key –  19 Jun 2019
Wat kan je met een persleiding van het riool? Daar kan je een wijk met duizend woningen circulair mee verwarmen! Dat blijkt na een grondige studie in Amsterdam Noord. Om de CO2-uitstoot in de bestaande woningbouw te verminderen, staat het isoleren van woningen meestal boven aan het lijstje. Of aansluiting op een traditioneel warmtenet. Maar het eerste is duur en het tweede leidt maar tot een beperkte CO2-reductie. Bovendien ben je afhankelijk van een commerciele monopolist.

 

WATERSCHAPPEN

 

Nieuwe bestuurders maken verder kennis met het gebied
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – 21 Jun 2019
De bestuurders kregen informatie over het bebouwingsbeleid op en rond dijken en uitleg over het lopende grote project ‘dijkversterking KIJK’ (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard). Het hoogheemraadschap gaat hier over een afstand van 10 km de IJsseldijk van Krimpen aan den IJssel tot Gouderak grootschalig versterken. Aan dit stuk staan meer dan 750 woningen, diverse monumenten en er zijn veel bedrijven gevestigd. De uitvoeringswerkzaamheden van dijkversterking KIJK beginnen in 2023.

 

Waterveiligheid in 2018
Waterschap Hollandse Delta – 17 Jun 2019
In de Waterwerkenrapportage staan de behaalde resultaten voor 2018. Zo is het hoogwaterbeschermingsprogramma afgerond. De dijken zijn op orde en veilig. Ondertussen is begonnen met de nieuwe toetsronde om ook voor de toekomst de dijken veilig te houden. Daarnaast zijn we aan de slag met aandachtpunten die de ILT ons gaf over de uitvoering van de zorgplicht. Tot slot is het werk en de vorm van de dijkbewakingsorganisatie geëvalueerd zodat deze in 2019 aangepakt kan worden.