Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk 23

10 juni 2019 17:25 uur

Vierde fase veiliger maken Koenestraat
Nieuwsblad De Kaap – 5 Jun 2019
AMERONGEN Zes maanden worden uitgetrokken voor het veiliger maken van de Koenestraat. In die tijd worden ook meteen aanpassingen aan de riolering en afwatering meegenomen. Nu, ongeveer halverwege de geplande tijd, gaan de werkzaamheden een nieuwe fase in. Er is wat vertraging opgelopen, maar de uitvoerder probeert de overlast voor verkeer tot een minimum te beperken. Wilco Willemse De vertraging komt door een niet voorzien probleem.

 

Inloop over werkzaamheden N330, tracé Zelhem/Halle/Varsseveld
Gemeente Bronckhorst –  10 Jun 2019
De provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst organiseren op 27 juni 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Hieronder valt ook de verbetering van het gedeelte van de Dorpsstraat binnen de bebouwde kom van Halle. De inloop is in zaal Nijhof aan de Dorpsstraat 11 in Halle. Aanmelden is niet nodig, u mag gewoon binnenwandelen. Er zijn specialisten van zowel provincie als gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Inspecteren en reinigen riolering Slotjes-Midden, Slotjes-Oost en Industrieterrein Heikant
Gemeente Oosterhout – 4 Jun 2019
In de periode 11 juni tot en met eind juli 2019 wordt het riool in Slotjes-Midden, Slotjes-Oost en Industrieterrein Heikant geïnspecteerd en gereinigd door aannemer SUEZ. Het riool in deze gebieden is dit jaar aan de beurt vanuit het jaarlijkse reinigings– en inspectieprogramma riolering van de gemeente. Het reinigen van het hoofdriool gebeurt door water onder hoge druk door de leiding te spuiten. Hierdoor kan er water uit de zwanenhals terug spatten of borrelen in het toilet.

 

WATERSCHAPPEN

 

Na zonneschijn komt regen…
Waterschap Rijn en IJssel – 7 Jun 2019
In droge perioden is regen zeer welkom voor gewassen, de tuin en de natuur. Een nadeel van typisch zomerse buien is wel dat vaak veel regen in korte tijd valt en dat buien heel lokaal zijn. Dat is niet altijd gunstig. Help ons meer inzicht te krijgen en meldt urgente situaties. Meld natte of Urgente situaties Extreme buien gaan vaak gepaard met harde wind. Een natte boom die vol in het blad staat kan bij een flinke windstoot om gaan als een luciferhoutje.

 

Nog twee waterschappen verbieden onttrekking oppervlaktewater
H2O – 4 Jun 2019
Nadat Waterschap Brabantse Delta het spits afbeet, gaan nog twee waterschappen vanwege de droogte over tot een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.  Waterschap Vallei en Veluwe heeft het onttrekkingsverbod uitgevaardigd voor het hele werkgebied, behalve de gebieden waarin het mogelijk is om water in te laten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren.

 

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater waterschap Vallei en Veluwe
AgriHolland – 4 Jun 2019
Met ingang van woensdag 5 juni geldt, tot nader order, voor het werkgebied van waterschap Vallei een verbod op het onttrekken van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat oppervlaktewater niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw en het besproeien van bomen en sportvelden. Het verbod geldt voor het gehele werkgebied met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten.