Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-20

18 mei 2020 05:48 uur

Oorzaak vervuiling Geleenbeek mogelijk door riooloverstort
Nieuws.nl – Sittard-Geleen –  16 Mei 2020
Eind april maakten wandelaars langs de Geleenbeek tussen Schinnen en de N276 bij het waterschap melding van dode vissen in de Geleenbeek. Ook ontving het Waterschap bericht dat enkele honden zijn ziek zijn geworden na het drinken van beekwater. Het Waterschap heeft direct watermonsters genomen uit de beek. Op basis van onderzoek van de monsters blijkt de oorzaak van de vissterfte en het ziek worden van de honden niet met zekerheid vast te stellen, zo meldt Waterschap Limburg.

 

Reiniging en inspectie riool
Gemeente Landerd – 12 Mei 2020
Vanaf 15 mei tot en met ongeveer 5 juni worden rioolreinigngs en – inspectie werkzaamheden uitgevoerd in de gemeente. Deze starten in Zeeland daarna in Schaijk en ten slotte in Reek. Op de locaties waar deze werkzaamheden plaatsvinden worden bewoners huis-aan-huis met een briefje nader geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Veeg- en rioolbedijf Adriaans bv uit Mierlo.

 

WATERSCHAPPEN

 

Eerste fase werkzaamheden Schelkensbeek afgerond
Waterschap Limburg –  14 Mei 2020
De herprofilering van een aantal watergangen in het gebied Meerlebroek tussen de Sint Willibrordusdijk en de A73 en het vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers – verbindingsbuizen tussen sloten – is klaar. Daarmee zijn de in Projectplan Waterwet Schelkensbeek Fase 1 beschreven werkzaamheden door Waterschap Limburg afgerond. De voorbereidingen voor de tweede fase van dit gebiedsproject zijn in volle gang.

 

Dom volk blijft maar handschoenen en mondkapjes door de plee spoelen, dus rioolverstoppingen
TPO – 12 Mei 2020
Waterschapsbedrijf Limburg treft steeds vaker handschoenen en mondkapjes aan tussen het rioolafval, meldt 1Limburg. Sinds de uitbraak van het coronavirus worden er steeds meer door het toilet gespoeld. Daardoor ontstaan er verstoringen in de waterzuiveringsinstallaties. “De kapjes zijn erg stug en daardoor raken onze pompen verstopt”, zegt bestuurder Arnold Jansen van Waterschapsbedrijf Limburg. De instantie zuivert het afvalwater van zo’n 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven.

 

Waterschap ruimt 600.000 kilo drijfafval op
Deventer Televisie –  12 Mei 2020
Opruimacties WDODelta voerde de opruimacties uit langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Het drijfvuil, in vakjargon ‘daak’ genoemd, bestaat naast takken, boomstammen, gras en riet, ook uit afval, zoals jerrycans, pallets, blikjes, flessen, plastic, laarzen en zelfs deuren.  Het bericht Waterschap ruimt 600.000 kilo drijfafval op verscheen eerst op DRTV.