Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2019-wk-2

13 januari 2020 07:50 uur

De kolken worden gereinigd
Gemeente Bunnik – Fri, 10 Jan 2020 20:14:00 Z
In opdracht van RMN begint de firma Teeuwissen uit Huizen dinsdag 14 januari 2020 met het reinigen van alle gemeentelijke straat- en trottoirkolken (putten) in de gemeente Bunnik. Deze kolken bevinden zich in de goot van de straat of tussen de rand van de stoep of groenperken. RMN verzoekt om uw auto niet op of strak naast een straat- of trottoirkolk te parkeren wanneer u ziet dat de kolkenreiniger werkzaamheden bij u in de straat verricht. De firma Teeuwissen begint in Werkhoven.

 

Rioolheffing weer fors omhoog: waarom 2020 het jaar van de riolering wordt
GoudaFM –  11 Jan 2020
Gouda – 2019 was in Gouda het jaar van de onrust om funderingsproblemen. In de Vogelbuurt en Kort Haarlem (Zuid) werden er rioleringsprojecten voor uitgesteld, tot dit jaar. Weekblad deGouda stelde vragen aan de gemeente: alles wat u in 2020 moet weten over de rioolheffing, rioleringsprojecten en funderingsproblemen. Hoe hoog is de rioolheffing in 2020 en hoe gaat het verder? In 2020 betaalt een Gouwenaar met huis en tuin €534,30 rioolheffing.

 

Werkzaamheden riolering Zesstedenweg
Gemeente Stede Broec –  10 Jan 2020
Vanaf 13 januari t/m 7 februari vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan de riolering in de Zesstedenweg. Hiervoor wordt de weg op verschillende locaties, op diverse momenten open gebroken om de riolering vrij te graven. Na de rioleringswerkzaamheden wordt de asfaltweg tijdelijk dicht gemaakt met klinkers.

 

Rioolwerkzaamheden Vinkenslag in Oostvoorne
Gemeente Westvoorne – 9 Jan 2020
Als onderdeel van de verduurzaming van het openbare gebied wordt op veel plaatsen het regenwater afgekoppeld van bestaande gemengde rioolstelsels. Het doel daarvan is overwegend om het regenwater direct af te voeren naar het oppervlaktewater van de aanwezige watergangen. Hierdoor hoeft het water niet naar de rioolwaterzuivering en krijgt het stelsel een grotere capaciteit. In de bijlage wordt een meer uitgebreide uitleg gegeven..

 

WATERSCHAPPEN

 

Rijn en IJssel in top vijf best bestuurde decentrale overheden
H2O – 9 Jan 2020
Waterschap Rijn en IJssel is net als vorig jaar genomineerd voor de titel Best bestuurde decentrale overheid, dit keer als enige waterschap. Voor de verkiezing van het blad Binnenlands Bestuur kan nog tot en met zondag gestemd worden. Vorig jaar ging de titel uiteindelijk naar Waterschap Rivierenland. Als derde waterschap was toen ook Vallei en Veluwe genomineerd.

 

Subsidie voor waterinitiatieven bij het Waterschap
Hoeksch Nieuws –  10 Jan 2020
Met de stimuleringsregeling voor waterinitiatieven kunnen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden subsidie aanvragen bij waterschap Hollandse Delta. Met deze regeling wil het waterschap iedereen oproepen om mee te helpen de regio klimaatbestendiger te maken! Het waterschap startte in 2019 deze regeling die een groot succes werd. Na vier maanden was de subsidiepot voor 2019 al uitgeput.