Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-50

17 december 2018 06:03 uur

Unieke samenwerking voor zuiver water Amphia
Amphia Ziekenhuis – 11 Dec 2018
De gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord Brabant, het drinkwaterbedrijf Brabant Water en Amphia gaan nauw samenwerken om een Pharmafilter-installatie te realiseren in de nieuwbouw van Amphia. Op 11 december 2018 werd bij Amphia de overeenkomst om deze samenwerking te bekrachtigen getekend door deze vijf partijen. De samenwerking tussen bovengenoemde partijen is uniek, omdat het voor alle partijen een win-winsituatie is.

 

Amsterdam wil experimenteren met aquathermie
Het Parool – 10 Dec 2018
De gemeente Amsterdam wil graag experimenteren met aquathermie om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. Dat laat wethouder Sharon Dijksma (water en luchtkwaliteit) weten in een brief aan minister Eric Wiebes. Door: Het Parool 10 december 2018, 18:17 Dijksma ziet in aquathermie een goed alternatief voor aardgas. De gemeente heeft de doelstelling geformuleerd in 2040 volledig aardgasvrij te zijn en aquathermie zou daar een belangrijke rol in spelen.

 

Update rioolsaneringswerkzaamheden Hemmen
Grunobuurt –  14 Dec 2018
Aan bewoners, ondernemers en instellingen van de Grunobuurt. Graag willen wij u informeren over de voortgang van de “Rioolsanering in de Grunobuurt”. Tussen maart 2018 en nu is er hard gewerkt waardoor de werkzaamheden aan de Paterswoldseweg, Snelliusstraat, Lorentzstraat, Huygensstraat en Muntinglaan van dit project volledig zijn voltooid. Momenteel zijn de straatmakers druk aan het werk om Kamerling Onnesstraat dicht te straten en in van der Waalsstraat de riolering aan te brengen.

 

WATERSCHAPPEN

 

Hoogheemraadschap haalt nóg meer energie uit afvalwater
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – 12 Dec 2018
Dankzij deze installatie kunnen de natte slibstromen van afvalwater maximaal vergisten. Zo blijft minder restafval over en verkrijgen we meer biogas, en dus energie, uit dezelfde hoeveelheid slib. Hoogheemraad Agnes van Zoelen; “Afvalwater is meer dan water dat gezuiverd moet worden. Het zit boordevol energie en bruikbare grondstoffen. Als waterschap vinden wij het belangrijk om grondstoffen terug te winnen en methodes te vinden om energie uit afvalwater te halen.

 

Slim verwijderen van medicijnresten uit afvalwater – proef bij SKB
Winterswijkse Weekkrant –  12 Dec 2018
In de eerste week van januari 2019 start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een gecombineerde toepassing van Ozon- en UV-technologie. Vanaf de eerste week van januari staat een gele pilotcontainer hiervoor bij het ziekenhuis, dus bij de bron.

 

Algemene Waterschapspartij eist onderzoek naar scheefgroei waterschapsheffingen
Maassluis.nu – 16 Dec 2018
DEN HAAG| “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelastingen.” Dat zegt Ron van Megen van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De partij dient bij verschillende waterschappen moties in waarin wordt aangedrongen op onderzoek naar de scheefgroei. Landelijk wordt gemiddeld ruim 80 procent van de watersysteemlasten gedragen door huishoudens en gemiddeld minder dan 20 procent door het bedrijfsleven en de landbouw.