Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-48

03 december 2018 05:22 uur

Rioolvervanging Burgemeester de Beaufortplein
Maarkelsnieuws – 30 Nov 2018
MARKELO – Op maandag 3 december wordt gestart met de rioolvervanging in het Burgemeester de Beaufortplein te Markelo. Het betreft hier het gedeelte dat ligt tussen Burgemeester de Beaufortplein 6 en  het gezondheidscentrum Het Stroaten. Deze maatregelen komen voort uit rioolinspectie. Gemeente Hof van Twente geeft aan dat in de week van 10 tot 14 december de doorsteek in het Burgemeester de Beaufortplein zal worden gerealiseerd.

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan

VLISSINGEN – 28-11-2018 De gemeente Vlissingen heeft een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) opgesteld. In dit plan geeft de gemeente aan hoe ze de zorg voor het gemeentelijke rioolsysteem wil uitvoeren. De gemeente heeft drie watertaken. De inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de verwerking van afvloeiend hemelwater en het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

 

WATERSCHAPPEN

 

Gemeente Veere, DNWG en waterschap zetten samenwerking kracht bij
Hoogheemraadschap Scheldestromen –  26 Nov 2018
19 nov 2018 De gemeente Veere, DNWG en waterschap Scheldestromen werken samen voor de herinrichting van de Middelburgseweg en Walcherseweg tussen Middelburg en Grijpskerke. Om die samenwerking kracht bij te zetten, ondertekenden alle partijen vandaag, 26 november, een overeenkomst. Met de ondertekening verklaren alle partijen gezamenlijk het project Walcherseweg-Middelburgseweg te realiseren.

 

Waterschap adopteert kunstwerk op Amsterdam Light Festival

waterschappen.nl 27-11-18 Van 29 november tot 20 januari verlicht het Amsterdam Light Festival de Amsterdamse grachten. Kom ook, en bewonder de bijna 30 kunstwerken van kunstenaars uit de hele wereld.