Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-45

12 november 2018 06:04 uur

Asfaltering grond garageboxen Roelof Bootstraat
Stadskrant Edam – 6 Nov 2018
EDAM – De eigenaren van 50 garageboxen gelegen tussen de Roelof Bootstraat en de Burgemeester Versteeghsingel hebben (op één eigenaar na) besloten om de gehele straat op te laten knappen. In eerste instantie gaat de straat open, waarna er een asfaltlaag gestort zal worden. De gemeente werkt constructief mee aan het project. Het onderliggende riool en de putten en kolken worden opnieuw gelegd. Ook het trottoir wordt opnieuw bestraat.

 

Verkeershinder Hoge Bothofstraat tussen 8 en 20 november
In de buurt – 7 Nov 2018
ENSCHEDE – Tussen 8 en 20 november ondervindt men verkeershinder op de Hoge Bothofstraat. Dit heeft te maken met de boringen die door Vitens uitgevoerd worden. Vanwege deze wateroverlastproblemen heeft de gemeente besloten een nieuw riool met wadi’s aan te leggen in de Oldenzaalsestraat. De drie bestaande drinkwater transportleidingen van Vitens moeten hiervoor verlegd en aangepast worden door de straten nabij de Oldenzaalsestraat. Tussen 8 en 20 november gebeurt dit dus aan de Hoge Bothofstraat.

 

WATERSCHAPPEN

 

Waterschap start met werkzaamheden bij Hengstdijk
Hoogheemraadschap Scheldestromen – 6 Nov 2018
In de week van 12 november 2018 starten we met de herinrichting van de Vogelweg en de Hengstdijksestraat bij Hengstdijk. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Werkzaamheden Bij de herinrichting krijgt de Vogelweg ter plaatse van de Plevierstraat een uitbuiging van 1,75 meter. Het verkeer vanuit de Plevierstraat krijgt hierdoor beter zicht op de Vogelweg.

 

Noordelijke waterschappen willen in gesprek over afstemming van maatregelen bij droogte
AgriHolland – 8 Nov 2018
De noordelijke waterschappen zijn met elkaar in gesprek over een betere afstemming rond droogtemaatregelen. Dat deze zomer het ene waterschap wel een beregeningsverbod instelde en het andere niet, werkte ‘communicatief slecht’, stelt dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Zo was het lastig uit te leggen dat Wetterskip Fryslân deze zomer wel een beregeningsverbod instelde, terwijl het waterschap Noorderzijlvest dat niet deed.

 

Nieuw leven rioolwaterzuivering
Tilburgse Koerier – 7 Nov 2018
TILBURG – Waterschap De Dommel zoekt een nieuwe bestemming voor de voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg. Door middel van een openbare inschrijving roept het waterschap ondernemende initiatiefnemers op om een plan in te dienen voor deze historische locatie. De inschrijving start naar verwachting in december.

 

Stijging waterschapsbelastingen in 2019 onder inflatieniveau
Eufin – 9 Nov 2018
Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Een eerste prognose van de Unie van Waterschappen geeft dit aan. Het gaat hier om een stijging van 1,9%. Hiermee ligt de stijging onder het inflatiepercentage van 2,4% dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht. Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 327 euro aan waterschapsbelastingen. De tarieven zijn nog niet definitief.