Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-42

22 oktober 2018 13:51 uur

Dierenselaan: vernieuwen riool
Gemeente Den Haag –  17 Oct 2018
Een gedeelte van het riool aan de Dierenselaan is verouderd en toe aan vernieuwing. Naar verwachting wordt op 23 oktober en in de nacht van 24 op 25 oktober en de nacht van 25 op 26 oktober het riool op het verkeersplein tussen de Dierenselaan, De La Reyweg en de Steijnlaan gerenoveerd.

 

Werkzaamheden riolering in Farmsum (gemeente Delfzijl)
NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) – 19 Oct 2018
FARMSUM – Op verzoek van de gemeente Delfzijl is NAM momenteel bezig met werkzaamheden aan het riool tussen het Tankenpark in Delfzijl en het afwateringskanaal Duurswold. Daar is een mengsel met aardgascondensaat afkomstig van het NAM Tankenpark in het hemelwaterriool gestroomd. Van dit incident zijn nog niet alle onderliggende oorzaken bekend. NAM zal op verzoek van de gemeente zorgdragen voor het schoonmaken en het herstellen van het riool.

 

Gemeente Venray houdt informatieavond over afkoppelen met subsidie in de gemeente Venray
Omroep Venray –  17 Oct 2018
Op maandag 22 oktober organiseert de gemeente Venray een informatieavond over het afkoppelen van hemelwater en de mogelijkheden voor subsidie. Schoon hemelwater hoort niet in het riool. Het beste kunnen we hemelwater in de bodem infiltreren; de natuurlijke weg van de waterkringloop. Niet alleen het water van de straat, maar ook het water dat van de daken van woningen komt willen we niet in het riool. Hiervoor heeft de gemeente uw hulp nodig.

 

Medemblik laat gescheiden riolering Wognum onderzoeken
Medemblik Actueel – 17 Oct 2018
WOGNUM – De gemeente Medemblik laat onderzoeken naar de werking van het gescheiden rioolsysteem in de wijken Kreekland en Westergouw. Bij de bouw van deze twee woonwijken is een gescheiden rioolsysteem aangelegd, 1 voor afvalwater en 1 voor regenwater. Het afvalwater gaat rechtstreeks naar de rioolwaterzuigeringsinstallaties en het regenwater gaat via het andere systeem direct naar het oppervlakte water.

 

WATERSCHAPPEN

 

Subsidie aanvragen voor afkoppelen regenwater
Gemeente Bergen (L) –  17 Oct 2018
In samenwerking met het Waterschap Limburg heeft Gemeente Bergen een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld, die het afkoppelen van regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt. Ontvangt u normaal gesproken € 5,- subsidie per m2 , tijdelijk is dat bedrag verdubbeld naar € 10,- per m2 afgekoppeld oppervlak. Dit is een tijdelijke regeling, op = op, dus doe nu mee! Inmiddels hebben wij al 407 aanvragen voor subsidie ontvangen. Meer informatie Lees meer over de voorwaarden van deze regeling.

 

PRIMO hanteert FORTE™ bij Waterschap Zuiderzeeland
PRIMO Nederland –  18 Oct 2018
Op basis van internationale evaluatie binnen haar netwerk – over het waarom publieke risico’s eigenlijk ontstaan – heeft PRIMO medio 2017 in Parijs de basis gelegd voor een nieuwe benadering. Deze beoogt strategische risico’s met betrekking tot het publieke domein via een professionele dialoog real-time op te sporen en te voorzien van een aanpak. Het leidde tot de conclusie dat er vijf elementen van sturing cruciaal en tegelijkertijd aanwezig moeten zijn voor succes, resultaat en performance.