Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-41

15 oktober 2018 13:02 uur

Inloopavond start werkzaamheden centrum Vaassen
Gemeente Epe – 9 Oct 2018
Op maandag 15 oktober 2018 start Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV, in opdracht van de gemeente Epe, met werkzaamheden in het centrum van Vaassen. Er wordt gestart op de kruising Jan Mulderstraat / Houtzagersstraat /Molenstraat. De opknapbeurt zit al vele jaren in de planning. De riolering en de bestrating in het centrum van Vaassen worden vervangen. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd om het centrum van Vaassen zo bereikbaar mogelijk te houden.

 

Werkzaamheden reconstructie Nes starten op 1 november
Gemeente Ameland – 11 Oct 2018
Tijdens een informatieavond op 10 oktober zijn circa 80 inwoners, ondernemers en andere belangstellenden door aannemer Schagen Infra en de gemeente Ameland geïnformeerd over de reconstructiewerkzaamheden in het dorpscentrum van Nes. De werkzaamheden starten op 1 november en zijn onderdeel van het project ‘Revitalisatie omgevingskwaliteit dorpscentrum Nes’.

 

WATERSCHAPPEN

 

Waterschap Limburg presenteert één nieuwe Keur voor Limburg
AgriHolland – 9 Oct 2018
In 2017 zijn de twee Limburgse waterschappen gefuseerd tot waterschap Limburg. Het was daarom nodig om de 2 bestaande Keuren van de voormalige waterschappen samen te voegen tot één nieuwe Keur van waterschap Limburg die geldt voor de hele provincie Limburg. Deze ligt van 8 oktober tot en met 19 november ter inzage. Voor veel zaken staat in de Keur beschreven of er een vergunning nodig is, een melding of dat er bijvoorbeeld sprake is van een zorgplicht.

 

AWP zet grote vraagtekens bij waterschapsbelasting natuurterreinen
Nieuws.nl Winsum –  11 Oct 2018
De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Gemiddeld komt het voorstel neer op 600% van het huidige tarief per hectare natuurterrein. “Natuur draagt nu zó weinig bij aan de waterschapsbelasting, dat we de heffing op natuur net zo goed kunnen schrappen”, is het tegengeluid van René Staijen bestuurslid in waterschap Noorderzijlvest namens de Algemene Waterschapspartij AWP.

 

Waterschap voert werkzaamheden uit aan gemaal Rozema
Eemskrant –  11 Oct 2018
Termunterzijl- Waterschap Hunze en Aa’s voert vandaag preventieve werkzaamheden uit aan haar meest belangrijke afvoergemaal: gemaal Rozema. Het waterschap vervangt de tolkleppen van dit gemaal. Tolkleppen zijn grote kleppen van 2,5 bij 2,5 meter die het zeewater tegenhouden. De kleppen functioneren nog, maar tijdens een inspectie is gebleken dat ze van binnenuit gaan roesten.