Nieuws/Signalen uit de markt Rioolgids.nl 2018-40

08 oktober 2018 06:08 uur

Slibgisting rioolwaterzuivering Echten wordt stilgelegd

wdodelta.nl  ECHTEN 5-10-18  Het vergisten van slib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten wordt eind dit jaar stilgelegd. Het huidige monitoringssysteem (met sensoren) biedt onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie. Het waterschap is nu gestart met onderzoek om de problemen op te lossen.

 

Riolering Leeuwerikstraat in belabberde staat, SP wil actie
Goors Nieuws – 6 Oct 2018
Het Goorse SP-raadslid Frank Stevens wil dat de gemeente snel wat gaat doen aan de riolering in de Leeuwerikstraat. Die is al jaren in slechte staat en zorgt daardoor voor overlast bij de bewoners. Volgens enkele omwonenden loopt deze kwestie al meer dan dertig jaar en zijn er in de tussenliggende periode alleen noodoplossingen geboden. De aanwonenden willen dat er nu een structurele oplossing komt en wordt daarin gesteund door SP-er Stevens die vragen heeft gesteld aan het College van B&W.

 

Rioolwerkzaamheden Nederwetten 

NUENEN – 2-10-18 Voor het nieuwbouwplan Bloemhofke te Nederwetten wordt er in de Bloemhoefstraat – Nieuw Ervensestraat een regenwaterriool aangelegd voor infiltratie en overstort van regenwater. Om dit regenwaterriool te kunnen aanleggen moet de weg worden opengebroken vanaf 15 oktober (week 42). Hierna wordt het riool aangelegd en de weg weer voorzien van nieuw asfalt en/of bestrating.

 

Kritiek op Limburgse waterschapsbelasting
Nieuwe Oogst – 6 Oct 2018
Het bestuur van Waterschap Limburg stuurde deze week een brief met een aantal aanvullende eisen gestuurd aan de Unie van Waterschappen met betrekking tot diens voorstel voor aanpassing van de waterschapsbelasting. Het bestuur blijkt daarmee gevoelig voor de kritiek die de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) bij monde van bestuurslid Jan Veltmans eerder deze week spuide tijdens tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap.