Nieuwe rioolleiding om westkant Twello

31 mei 2014 18:15 uur

In Twello start eind juni de aanleg van een nieuwe rioolleiding. De vier kilometer lange leiding komt ten westen van Twello te liggen. Het bestaande rioolstelsel in Twello kampt met een aantal problemen, aldus de gemeente. Het riool is op sommige locaties zwaar aangetast. Daarnaast vindt er op op de Twellose Beek en, in mindere mate De Hondsgrift, ongewenste overstorten van rioolwater plaats. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit. Om het riool te ontlasten wordt een zogeheten ringtransportleiding aangelegd. Bron: de Stentor 30 mei 2014. Lees verder>>>>