Nieuwe riolering in Winsum

28 juni 2019 12:16 uur

In Winsum wordt nieuwe riolering aangelegd. Verzakking en wateroverlast zijn daarna geschiedenis, is de verwachting.

De voormalige gemeente Littenseradiel, waartoe Winsum voorheen behoorde, maakte al een plan voor het nieuwe ondergrondse afvoerstelsel. Winsum ligt inmiddels in de gemeente Waadhoeke, die het plan samen met omwonenden en omliggende bedrijven aanpaste.

Stortregen

De riolering is verouderd. Lekkende buizen doen het bovenliggende voetpad verzakken en als het stortregent is er wateroverlast. De werkzaamheden beginnen aanstaande maandag, 1 juli, bij de Sint Michaelsberch in het dorp. De klus gaat ongeveer drie weken duren.

Er komt een extra regenwaterriool, ook onder de Kleasterdyk, dat uitkomt in de sloot. In de loop van juli wordt bekeken welke bedrijven de klus aan het reguliere riool het beste kunnen klaren. Dat werk begint dan in augustus.

Bomen verwijderd

Waar mogelijk wordt het nieuwe riool onder de berm gelegd, omdat het bestaande asfalt nog prima is. Zo kan het naastliggende voetpad vernieuwd worden. Er worden zes bomen verwijderd die later weer worden teruggeplaatst.

Ter hoogte van bedrijf DeWulf (Miedema) komt het nieuwe riool wel onder de weg. Op het verzoek van omwonenden wordt het verwijderde asfalt daar weer teruggelegd. Bron: lc.nl 28-6-19