Nieuwe publicatie ‘De riolering in uw bedrijfspand’ van UNETO-VNI en RIONED

10 maart 2014 14:35 uur

UNETO-VNI en Stichting RIONED hebben gezamenlijk een  nieuwe publicatie “De riolering in uw bedrijfspand” het licht doen zien.

Niet alleen bewoners hebben soms problemen met de riolering, maar bedrijven ook. De gebouwriolering van bedrijven is vaak ingewikkelder dan die van woningen. Tegelijk ligt ook het kennisniveau van beheerders hoger. Dat was voor UNETO-VNI en Stichting RIONED reden om speciaal voor bedrijven deze brochure te ontwikkelen. Zij laat zien hoe bedrijven problemen, wateroverlast en schade kunnen voorkomen.

Zowel gemeenten als installateurs kunnen de brochure verspreiden op momenten dat daar aanleiding toe is. Bedrijven kunnen de brochure ook rechtstreeks downloaden via  www.riool.net/bedrijven .

Stichting RIONED is het platform waarin overheden, bedrijfsleven en onderwijs in Nederland samenwerken aan de zorg voor riolering en water in de stad. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche (en de elektrotechnische detailhandel).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hermans van Stichting RIONED (0318-631111).