Nieuwe grafieken SARS-CoV-2 rioolwatermonsters van september

06 oktober 2020 10:22 uur

De microbiologen van KWR hebben hun onderzoeksmethode voor het meten van erfelijk materiaal van het coronavirus in rioolwater uitgebreid geëvalueerd en verbeterd. Bevatten de analyses tot nu toe alleen concentraties SARS-Cov-2 RNA per milliliter, vanaf nu rekenen we met ‘hoeveelheid SARS-CoV-2 per hoeveelheid menselijke ontlasting’. Deze methode houdt rekening met regendagen die de concentratie SARS-Cov-2 RNA verdunnen. Omdat het RIVM het nationale rioolmonitoringsprogramma heeft opgeschaald, meet KWR sinds 3 september alleen nog het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

In de grafieken die we tot 20 augustus publiceerden, gaven we op de y-as steeds de gemeten concentratie SARS-CoV-2 RNA in rioolwater weer. Omdat een stevige regenbui het rioolwater verdund, is op regendagen de gemeten concentratie SARS-Cov-2 lager dan op droge dagen. Dat betekent dat de concentratie SARS-Cov-2 ‘genormaliseerd’ moet worden voor de verdunning van de totale hoeveelheid menselijke ontlasting in het riool gedurende de meetperiode (24 uur). Gertjan Medema, hoofdonderzoeker in het KWR-coronateam, heeft ervoor gekozen om in de monsters naast SARS-CoV-2 ook ‘CrAssphage’ (Cross Assembly phage) te meten. CrAssphage is een bacterievirus dat heel specifiek en in hoge concentraties in menselijke ontlasting voorkomt.

Meetcorrectie met ‘CrAssphage’

Medema: “Het aandeel menselijke ontlasting in het riool kan van dag tot dag verschillen. Als het regent wordt het rioolwater verdund met regenwater en gaat het aandeel menselijke ontlasting omlaag, en daarmee ook de concentratie SARS-CoV-2. Om het verloop in de tijd goed te beoordelen moet worden gecorrigeerd (genormaliseerd) voor dergelijke verdunning. Dat doen we door parallel aan SARS-CoV-2 ook het aandeel menselijke ontlasting in rioolwater te meten (aan de hand van CrAssphage). Door de concentratie SARS-CoV-2 te delen door de concentratie CrAssphage krijg je de hoeveelheid SARS-CoV-2 per hoeveelheid menselijke ontlasting in het riool.”

Vroegwaarschuwing

Wat zien we in het riool? De concentraties SARS-CoV-2 laten duidelijk zien dat de viruscirculatie weer toeneemt. Het verschil tussen de concentratie SARS-CoV-2 RNA in huishoudelijk rioolwater en het aantal mensen met een positieve COVID-19 test is nu kleiner dan bij de eerste golf. Dat komt omdat er nu veel meer mensen getest worden dan in maart en april. De oranje en blauwe curves liggen dan ook dichterbij elkaar dan in maart en april.

De vroegwaarschuwing van de rioolmetingen lijkt daardoor ook minder duidelijk aanwezig dan in de aanloop van de eerste golf, maar in Amersfoort, Utrecht en Tilburg stijgt de concentratie SARS-CoV-2 in het riool ook bij de tweede golf eerder dan het aantal meldingen (lees: positieve testuitslagen). Gertjan Medema: “De functie van vroegwaarschuwing die het riool nog steeds heeft, is gebaat bij frequenter meten in het riool. Voor grote steden of brandhaarden meermaals per week.”  

Bron: kwrwater.nl Lees verder>>>>