Nieuw riool Waalre-dorp nodig: langer verkeershinder

09 februari 2020 18:48 uur

Waalrenaren krijgen wat langer dan gepland verkeershinder voor de kiezen. De aanpassingen aan de doorgaande noord-zuid-weg door Waalre-dorp worden deels uitgesteld vanwege vervanging van het riool. Daarvoor wordt de weg gedurende lange tijd voor een groot deel afgesloten. Begin volgend jaar voor verkeer vanuit en naar Valkenswaard, in een latere fase voor verkeer vanuit en naar Veldhoven.

De volledige weg zou in 2021 verkeersluw worden gemaakt – net als de N69 – om zo doorgaand verkeer via de toekomstige Westparallel te sturen. Het werk aan de N69 start eind 2021. De zogenoemde Traverse door het dorp moet dan verkeersluw zijn om enorme verkeersdrukte door Waalre-dorp te voorkomen.

Riool meer werk dan verwacht

Maar uit onderzoek is gebleken dat de riolering over dat hele traject om aanpassingen, herstel en de aanleg van een tweede hemelwaterriool vraagt. Daardoor duren de werkzaamheden aan de weg langer dan het geplande jaar en is de weg niet klaar voordat de aanpak van de N69 start, waardoor verkeersproblemen in Waalre-dorp dreigen.

Daarom wordt het werk opgesplitst: eerst wordt – vanaf voorjaar 2021 – het deel van de zuidelijke komgrens tot de Bergstraat aangepakt. Na afronding van de N69-werkzaamheden – vanaf eind 2021 – volgt het noordelijke deel richting Veldhoven. Tijdens dat werk zal het verkeer ver voor Waalre worden omgeleid. Bron: ed.nl 7-2-20