Nieuw platform bundelt kennis watersysteem en afvalwaterketen

21 mei 2016 09:44 uur
Op woensdag 11 mei is in Amersfoort de aftrap gegeven voor een Landelijk Platform Meten & Monitoren (LPMM). Het platform richt zich op de uitwisseling van kennis voor ambtenaren die bezig zijn met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen en  het stedelijke watersysteem.

Tijdens de bijeenkomst introduceerde de kersverse LPMM-voorzitter Erik Warns, tevens kenniscoach en werkzaam bij de gemeente Beverwijk, het nieuwe initiatief. Daarna volgde een presentatie van Rioned-directeur Hugo Gastkemper die aangaf dat Rioned een groot voorstander is van het initiatief.  Bert Palsma van Stowa liet in zijn betoog weten dat het watersysteem en de waterketen voortaan moeten worden beschouwd als een systeem. Bron: Waterforum 18 mei 2016. Lees verder>>>>