Netwerk Afvalwaterketen Delfland heeft nu een website

02 juli 2016 05:59 uur

Een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Daar werkt de gemeente Rijswijk, samen met 11 andere gemeenten en hoogheemraadschap Delfland aan. Samen vormen ze het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Tijdens de bestuurlijke watertafel van 30 juni 2016 lanceerde burgemeester Bas Verkerk van Delft de website voor het NAD

Afvalwaterketen.com

Op de nieuwe website zijn de uitgevoerde en nog uit te voeren projecten te vinden naast informatie over het netwerk zelf. Ook deelt het netwerk kennis via de website en helpt de website de opbrengst van het NAD meer over het voetlicht te brengen. De samenwerking van het NAD is gebaseerd op het delen en werken vanuit een ieders belangen. Dat zorgt voor een stevige basis en sterk onderling vertrouwen. Op de website leest u  meer over de samenwerking met de drinkwaterbedrijven. Houd de website in de gaten of meld u daar aan voor de nieuwsbrief van het NAD. Bron: gemeente Rijswijk.