Nederland, regenland: hoe gaan we om met extreme buien?

16 juni 2016 10:18 uur

Gister gaf de NOS aandacht aan de heftige regenval van afgelopen weken en de gevolgen hiervan. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme buien. Het probleem is dat de bestaande afwateringsvoorzieningen deze ‘piekbelasting’ op sommige plekken in het land niet aan kunnen. Wegen en kelders overstromen hierdoor met steeds grotere regelmaat. Bij NEN worden normen ontwikkeld die op allerlei manieren op dit vraagstuk inspelen.

NEN ontwikkelt normen voor producten voor bestrating waarmee water gemakkelijk in de bodem geïnfiltreerd kan worden, tot normen voor hele afwateringssytemen. Momenteel wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aanleg en onderhoud van buitenriolering onder vrij verval herzien. De regenbuien van de afgelopen week benadrukken het belang van het maken van goede landelijke afspraken over afwatering.Het Nederlandse eeuwenoude rioolsysteem werkt normaliter zeer goed. Op ‘normale’ regenachtige dagen komt het regenwater in het riool terecht en wordt er maar een beperkte capaciteit van het systeem gebruikt. Door klimaatverandering is de regenval heftiger, langer en de intensiteit hoger. Vooral op de heuvelachtige plekken, zoals Limburg, wordt er veel overlast door deze zogenaamde piekbelasting ondervonden. Dit ‘probleem’ vraagt om oplossingen op drie niveaus.

Nationaal niveau, “ruimte voor de rivier”

Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte. Dit zorgt ervoor dat vier miljoen bewoners van het rivierengebied beter beschermd zijn tegen overstromingen en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied toeneemt. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het verleggen van dijken of het graven van nevengeulen in de uiterwaarden.

Gemeentelijk niveau, riolering en “bufferzones”

Vooral de gemeenten krijgen de wind van voren op het moment dat kelders volstromen met water of tunnels onbereikbaar worden. Toch doen gemeenten hard hun best om de grote hoeveelheid regenwater goed te laten weglopen. Zo zijn er bufferzones die bedoeld zijn om wegstromend grond- en regenwater op te vangen en te reguleren.

Individueel niveau, eigen terrein

Wij als bewoners van Nederland kunnen ook ons steentje bijdragen. Weinigen beseffen wat wij zoal kunnen doen om al dat regenwater op te vangen. Regentonnen, veel groen in de tuin en de regenpijp niet aansluiten op het riool (ontkoppeling) dragen bij aan het beperken van wateroverlast.

NPR 3218

De huidige NPR 3218 behoeft dringend actualisatie, enerzijds, omdat de NPR niet meer past binnen het raamwerk van de actuele Europese normen en anderzijds om beter aan te sluiten op bovengenoemde veranderde omstandigheden op nationaal niveau. Naast het actualiseren van onderdelen als revisie, inspectie, onderhoud en herstel van de buitenriolering bestaat behoefte aan het formuleren van nieuwe prestatiecriteria voor aanleg van nieuwe buitenriolering en infiltratievoorzieningen.
Voor meer informatie over deze herziening of indien u interesse heeft in het mee werken aan deze NPR kunt u contact opnemen met Willemien Bosch, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015)2 690 123, e-mail willemien.bosch@nen.nl.

Bron: NEN.nl 16 ju i 2016. Lees meer>>>>