Neder-Betuwe besteedt beheer openbare ruimte uit

29 maart 2014 08:50 uur

In juni 2013 maakte gemeente Neder-Betuwe bekend te gaan samenwerken met Avri. Vanaf 1 april 2014 voert Avri het beheer van de openbare ruimte in de gemeente uit.

Door de overdracht naar Avri, gaan er in totaal negen medewerkers over naar de Avri. Zes medewerkers van de gemeente komen in dienst bij Avri. Drie medewerkers blijven vanuit Lander gedetacheerd. Ook het Neder-Betuwse materieel wordt eigendom van Avri. De gemeente Neder-Betuwe houdt de zeggenschap over de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte. U kunt dus blijven rekenen op vertrouwde kwaliteit.

Meldingen of klachten

Hebt u een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, kapotte riolering of straatverlichting, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53 of via e-mail melding@avri.nl.

Afvalinzameling

Rond de afvalinzameling verandert er voor u niets. Hebt u daarover een vraag? Ga dan naar de website van Avri (www.avri.nl) of neem contact op met het KlantContactCentrum van Avri via (0345) 58 53 53.