NAM: Geen afvalwaterinjectie in Mander en Tubbergen

20 maart 2016 08:41 uur

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt de komende jaren geen afvalwater te injecteren in de lege gasvelden onder Tubbergen en Mander. Dat blijkt uit de notulen van de ‘Begeleidingscommissie herafweging productiewater Schoonebeek’.

De NAM zegt dat de transportleiding, waarin het afvalwater van Schoonebeek naar Twente wordt gebracht, na de reparaties een beperkte transportcapaciteit heeft. Om die reden zou besloten zijn alleen nog afvalwater te injecteren via de injectielocaties Rossum-Weerselo 2, 3 en 5.

Reparatie van transportleiding

Na een forse lekkage in de transportleiding, in april 2015, is de injectie van afvalwater stil gelegd. Dit gebeurde in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen. bron: RTV Oost 17 maart 2016. Lees verder>>>>