Monitoring rioolstelsels moet kosten besparen

29 november 2014 09:17 uur

Tauw is in 2012 gestart met het project ‘monitoren gemengde rioolstelsels’ in de gemeente Weststellingwerf, waarbij op zo’n 60 locaties de waterstanden in rioolstelsels zijn gemeten. Doel van de monitoring is het kalibreren van het rioleringsmodel en uiteindelijk besparingen realiseren.  Het project betreft een pilot van het Wetterskip Fryslân in samenwerking met de gemeente Weststellingwerf.  Doel van de pilot is om het rioleringsmodel te kalibreren aan de hand van de geregistreerde waterstanden in gemengde rioolstelsels en de neerslaggegevens.
In het kader van de doelmatigheidsopgaven in de waterketen wordt met deze pilot onder meer bekeken of er met de resultaten van de monitoring besparingen in de waterketen kunnen worden gerealiseerd.  Bron: Tauw – Fri, 28 Nov 2014