Minisymposium 16 september 2015: Waar blijft het water?

28 juni 2015 07:58 uur

Op woensdag 16 september organiseert een breed consortium van kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikstelling van een meetstation voor het meten van de verdamping in het nationale park ‘De Hoge Veluwe’. Het meetstation is door het consortium binnen TKI Watertechnologie ontwikkeld en moet bijdragen aan meer inzicht in de grote rol die verdamping speelt in de waterbalans.  

In waterbalansstudies is de verdamping vrijwel altijd de grootste verliespost. Het merendeel van de neerslag in een gebied wordt namelijk verdampt door gewassen, bomen, natuurlijke vegetaties en de bodem. Met de beschikbaarheid van voldoende water in een gebied zijn grote commerciële belangen gemoeid: te weinig water kan leiden tot een daling van de gewasproductie in de landbouw, kostbare investeringen in de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en aantasting van funderingen. Voor meerdere partijen is het zinvol om te weten hoeveel water er beschikbaar is voor verschillende gebruiksfuncties.

Minisymposium 16 september 2015

Dankzij inspanningen van KWR, Alterra, KNMI, Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Vitens, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA is binnen de TKI Watertechnologie een meetsysteem ontwikkeld voor het meten van de verdamping. Tijdens de bijeenkomst op 16 september wordt uitleg gegeven over de meettechniek en wordt het nut en de noodzaak van verdampingsmetingen besproken. Verschillende bestuurders uit het consortium spreken over het belang van dit unieke samenwerkingsproject. Aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om het meetsysteem met eigen ogen te gaan bekijken.

Voor wie?

Het minisymposium is bedoeld voor bestuurders, wetenschappers en praktiserende hydrologen van waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, universiteiten en kennisinstituten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar Els.van.der.Gun@kwrwater.nl met uw naam en affiliatie. Informatie over de exacte locatie van de bijeenkomst in het nationale park ‘De Hoge Veluwe’ volgt.

Voorlopig programma

09:30 -10:00 Ontvangst
10:00 – 10:30 Presentaties
10:30 – 11:15 Interviews bestuurders en officiële ingebruikstelling
11:15 – 11:45 Pauze
11:45 – 12:30 Excursie naar de meetopstelling