Minister streeft naar duurzaam bodembeheer in 2030

24 mei 2018 18:44 uur

Uiterlijk in 2030 moeten alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam worden beheerd. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is mede van belang voor de watervoorziening.

Nog dit jaar stelt de minister 6 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan duurzaam bodembeheer. Die moet de bodemkwaliteit versterken.

Dat levert de landbouw een betere bodemvruchtbaarheid op, de samenleving duurzamer geteelde gewassen als basis voor duurzamer voedsel, een betere waterkwaliteit en grotere waterbuffering en een grotere biodiversiteit. Ook kan het bijdragen aan de klimaatopgave, aldus Schouten in haar ‘bodemstrategie’. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden wil zij hiermee aan de slag.

Waterbeheer

Regionaal waterbeheer is primair de verantwoordelijkheid van provincies en waterschappen, stelt de bewindsvrouw. Ze wijst op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), dat al tot vele initiatieven heeft geleid om de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van water te verbeteren. Veel maatregelen in het DAW zijn ook bodemgericht, constateert Schouten. Omdat acties om de bodem duurzaam te beheren tevens de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van water verbeteren, belooft de minister deze acties ook te versterken. Bron: h2owaternetwerk.nl 24-5-18 Lees verder>>>>